Innovasjon og entreprenørskap

Innovasjon ogentreprenørskap


Selmer jobber tett med fasilitatorer, tidligfasevirksomheter og investorer, og har vært eksklusiv jus-partner for innovasjonshub'en MESH siden oppstarten i 2012. Vårt langsiktige engasjement innen entreprenørskap og innovasjon bygger på Selmers egen gründeridentitet og skal bidra til verdiskapning og at nye selskaper lykkes.

Arrangement

Share classes, liq.prefs and convertible...

Begin your day with a healthy breakfast and a quality presentation from Advokatfirmaet Selmer's [...]

Aktuelt

Samarbeider med ledende...

Silicon Valley startup-akselerator, The Founder Institute, tilbyr et intensivt akseleratorprogram [...]

Aktuelt

IKT Norge og Selmer med Fintech-guide...

Alle som vil tilby finansielle tjenester må forholde seg til et komplisert finansregulatorisk [...]

Spørsmål og svar

Vi er i gang med å utvikle en egen Q&A-spalte for gründere, basert på de mest relevante [...]

Se hele nyhetsarkivet