Søk i nyhetsarkivet

Søk i nyhetsarkivet

Nyhetssøk

Sorter etter nyhetskategori

Aktuelt

Innovasjon i
næringslivet
– i samarbeid med...

Under året NHO-konferanse belyste Selmer-partner Liv Monica Stubholt hvordan samarbeid mellom [...]

Aktuelt

Samles om storstilt satsing på energi

Advokatfirmaet Selmer AS og Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA slår seg sammen. - Med dette [...]

Arrangement

PE FOR
BREAKFAST:
HAVØKONOMI

Godt nyttår! Selmer og NVCA sparker i gang 2019 med frokostseminar om investeringsmulighetene i [...]

Aktuelt

Partneropprykk
i 2019

1. januar 2019 tas Remi Christoffer Dramstad (33), Jon Fredrik Johansen (37), Daniel Løken Høgtun [...]

Aktuelt

Foreslår krav
om konsesjon
og forbud...

Finanstilsynets forslag om forbud mot formidling av forbrukslån og skjerping av kravene til [...]

Aktuelt

Skatt på
reisepoeng
i arbeidslivet

Fra 1. januar 2019 plikter du som arbeidsgiver å innrapportere ansattes private bruk av bonuspoeng [...]

Regulatorisk
sandkasse
for FinTech

Utvalgte selskaper skal innen utgangen av 2019 få mulighet til å teste ut produkter, teknologier [...]

Aktuelt

Rentebegren-
sningsreglene
utvides

Gjelder nå også eksterne rentekostnader. [...]

Fagartikkel

M&A med Kina
– innsikt skaper
muligheter

Mulighetene for grensekryssende transaksjoner mellom Norge og Kina er bedre enn på mange år. Kina [...]

Aktuelt

Høy Chambers-
rangering
for Selmer

Selmer scorer høyt på Chambers aller første FinTech-rangering i Norge. I tillegg nevnes [...]

Aktuelt

Indeks-
reguleringer
i byggebransjen

I bygg- og anleggsbransjen har det blitt stadig vanligere å gi fast pris også for langvarige [...]

Arrangement

PE for Breakfast:
Helse-
investeringer

Velkommen til PE for breakfast tirsdag 13. november 2018, Selmer og Norsk Venturekapitalforenings [...]