Søk i nyhetsarkivet

Søk i nyhetsarkivet

Nyhetssøk

Sorter etter nyhetskategori

Aktuelt

To nye bøker
fra entreprise-
teamet

Gjennom vårt Bransjeprogram for Bygg og Anlegg (BBA) ønsker entrepriseteamet i Selmer å dele [...]

Arrangement

To høyaktuelle
arbeidsretts-
temaer

Måling, oppfølging og kontroll av ansatte – hva er tillatt? [...]

Aktuelt

Chambers 2019:
Flere Selmer-partnere
utmerker seg

Analysebyrået Chambers and Partners har nå publisert sine to årlige rangeringer over verdens [...]

Aktuelt

NYE MEGLER-
STANDARDER
FOR LEIEKONTRAKTER

Meglerstandardene benyttes i de fleste leieforhold i eiendomsbransjen. I januar 2019 ble det [...]

Aktuelt

Skatt

personalgoder

Fra 2019 er det innført en rekke endringer i reglene for beskatning av personalgoder. I mars 2019 [...]

Aktuelt

Innføring av PSD2
stiller skjerpede
krav til banker

Krav til risikovurdering, styring og kontroll av operasjonell og sikkerhetsmessig risiko, samt [...]

Arrangement

DOING
BUSINESS
IN THE US

Many Norwegian businesses consider establishing business in the US – to access capital, sell [...]

Arrangement

PE FOR
BREAKFAST
12. MARS

Selmer og NVCA inviterer til frokostseminar for VC/PE-bransjen. Møt bransjekolleger og få faglig [...]

Aktuelt

Skanska-
saken i
Høyesterett

Høyesterett har avsagt dom i den såkalte Skanska-saken, som gjaldt gyldigheten av oppsigelser ved [...]

Aktuelt

Brexit: Skatt på
investeringer
i UK

Hvis Storbritannia forlater EU uten avtale med EU, såkalt «hard brexit», kan det få direkte og [...]

Aktuelt

Gjenvinning
av skip – nytt
regelverk...

EUs forordning om sikker og forsvarlig gjenvinning av skip ble gjort til en del av EØS-avtalen den [...]

Arrangement

PE FOR
BREAKFAST
12. FEBRUAR

Selmer og NVCA inviterer til frokostseminar for VC/PE-bransjen. Møt bransjekolleger og få faglig [...]