Pressepolicy


Selmer tilstreber et godt og åpent forhold til media innenfor rammen av våre diskresjons-, og taushetspliktregler. Det er av sentral betydning for vårt virke at kunder og andre kan gi oss opplysninger som vi er forpliktet til ikke å meddele videre. Vår plikt til å behandle opplysningen fortrolig er en nødvendig forutsetning for tillit og er således et grunnleggende og overordnet prinsipp i all vår virksomhet.

Presse og media
Orange.eps
Høyoppløselig, vektorisert til trykk
Orange.jpg
Høyoppløselig, til trykk
Hvit.eps
Høyoppløselig, vektorisert til trykk
Sort.eps
Høyoppløselig, vektorisert til trykk
   Orange.jpg
Lavoppløselig til web og digitale medier
Orange.png
Lavoppløselig til web og digitale medier
Sort.png
Lavoppløselig til web og digitale medier
Team
Team:

Atle H. Carlsen

Stilling: Administrerende direktør

Kontaktinfo:a.carlsen@selmer.no
+47 902 39 243

» Les mer om Atle

Per Inge Sandvik Scott

Stilling: Kommunikasjonsrådgiver

Kontaktinfo:p.scott@selmer.no
+47 957 30 609

» Les mer om Per Inge