Pressepolicy


Selmer tilstreber et godt og åpent forhold til media innenfor rammen av våre diskresjons-, og taushetspliktregler. Det er av sentral betydning for vårt virke at kunder og andre kan gi oss opplysninger som vi er forpliktet til ikke å meddele videre. Vår plikt til å behandle opplysningen fortrolig er en nødvendig forutsetning for tillit og er således et grunnleggende og overordnet prinsipp i all vår virksomhet.

Vår visuelle profil
Den visuelle identiten skal underbygge og forsterke Selmers profil og ønskede verdier. Det er utviklet elementer som illustrerer disse samt hovedbudskap. Vår profilmanual gir en oversikt over de ulike elementer og en enkel innføring i bruken av disse.

Klikk her for å bla i Selmers profilmanualLast ned Selmers profilmanual

Presse og media
EPS: CMYK, høyoppløst med transparent bakgrunn, for trykk, vektorisert fil som kan skaleres uten forringelse JPG: CMYK, høyoppløst, for trykk

Selmer_logo_CMYK_orange.eps

Selmer_logo_CMYK_orange.jpg

Selmer_logo_CMYK_grey.eps

Selmer_logo_CMYK_grey.jpg

 

Selmer_logo_CMYK_black.eps

Selmer_logo_CMYK_black.jpg

Selmer_logo_CMYK_white.eps

 

PSD: CMYK, høyoppløst med transparent bakgrunn, for trykk PNG: RGB, lavoppløst for skjerm, med transparent bakgrunn

Selmer_logo_CMYK_orange.psd

Selmer_logo_RGB_orange.png

Selmer_logo_CMYK_grey.psd

Selmer_logo_RGB_grey.png

Selmer_logo_CMYK_black.psd

Selmer_logo_RGB_black.png

Selmer_logo_CMYK_white.psd

Selmer_logo_RGB_white.png

 

Kontaktperson
Kontaktperson:

Atle H. Carlsen

Stilling: Administrerende direktør

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:a.carlsen@selmer.no
+47 902 39 243

» Les mer om Atle

Per Inge Sandvik Scott

Stilling: Kommunikasjonsrådgiver - i permisjon

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:p.scott@selmer.no
+47 957 30 609

» Les mer om Per Inge