Samfunnsansvarroller og verv


Våre medarbeidere blir bedre rådgivere ved å delta i fora hvor de kan påvirke samfunnet, både faglig og kommersielt. I Selmer er vi dessuten opptatt av å støtte opp om ulike grupper og initiativ.

Pro bono og samfunnsansvar

Selmer har medlemmer i, og leder, flere lovutvalg og offentlige utvalg. Vi har også styreverv i ulike foreninger. Flere av våre advokater bidrar blant annet som foredragsholdere i ulike undervisningsopplegg for Advokatforeningen og Juristenes Utdanningssenter (JUS). Dette er viktige arenaer hvor vi kan bidra til å påvirke samfunnsutviklingen.

Som en privilegert deltaker i et allsidig samfunn mener vi det er viktig å gi noe tilbake og støtte opp om våre medmennesker. Selmer har i alle år utført pro bono-arbeid for ideelle organisasjoner og andre. Vi gir også direkte støtte til utvalgte ideelle organisasjoner.

Vi har fra starten vært med i stiftelsen av Aktiv mot kreft som har mål om å generere inntekter til kreftforebyggende tiltak ved å motivere bedrifter og privatpersoner til økt fysisk aktivitet, konkurransedeltakelse og idrettsglede.

Selmer tar ansvar overfor medmennesker som faller ut av det ordinære arbeidslivet. Vi var med på å stifte Fontenehuset i Oslo. Huset tilbyr arbeidsrettet rehabilitering for mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer. Målet er å komme tilbake i studier eller ordinær jobb for å oppnå en likeverdig tilværelse i samfunnet. Selmer yter også bistand til andre norske Fontenehus og deltar i styret i Fontenehus Norge. Antallet norske Fontenehus øker stadig og målet er 20 Fontenehus i 2020. Veksten er et resultat av nært samarbeid med og satsning fra både staten og kommunene der husene etableres.

Da Selmer flyttet kontorene til Tjuvholmen i 2008 startet vi dessuten et bevisst forhold til profilering av norsk kunst og design. Våre lokaler er i dag utsmykket av tolv unge, lovende kunstnere.

Kontaktperson
Kontaktperson:

Marius Ovesen

Stilling: Direktør økonomi/drift

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:m.ovesen@selmer.no
+47 970 97 574

» Les mer om Marius