Vi er sertifisertsom miljøfyrtårn


Selmer ble i april 2013 et Miljøfyrtårn. Vi har også tegnet kontrollmedlemsskap i Grønt Punkt for å være med å påvirke våre leverandører til ikke å overemballere.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter, og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

Les mer om stiftelsen Miljøfyrtårn her.