Internasjonalenettverk


Selmer har etablert samarbeid med advokatfirmaer i de viktigste landene i verden, og er tilknyttet flere internasjonale nettverk av advokater. Samarbeidet skjer oftest på bilateral basis.

Internasjonale nettverk

International Bar Association

The International Bar Association (IBA) er verdens største og ledende organisasjon for advokater og nasjonale advokatforeninger. Mer enn 50.000 advokater og over 200 advokatforeninger er medlemmer i IBA. Organisasjonen arbeider tett på internasjonale juridiske reformer, og øver innflytelse på utviklingen av advokatrollen verden over. Selmer er medlem.

Taxand

Vi er som eneste norske advokatfirma medlem av det internasjonale skattenettverket Taxand Global Network. Taxand består av ledende skatterådgivere i advokatfirmaer fra over 40 land. Nettverket har 2 000 profesjonelle skatterådgivere, og drøyt 300 partnere.