Internasjonal kompetanse


En stor del av Selmers virksomhet er internasjonalt orientert. Vi yter blant annet bistand til norske selskaper som skal etablere seg i utlandet og til utenlandske selskaper i Norge.

Internasjonal kompetanse

Russland

Selmers erfaring fra Russland strekker seg tilbake til 1993. Våre klienter omfatter norske og internasjonale selskaper, fond og institusjoner. I tillegg bistår vi russisk næringsliv i forhold til norsk lovgivning. Våre jurister har solid kompetanse på etableringer, oppkjøp og investeringer i Russland og inngåelse av kontrakter med russiske selskaper.

Tett samarbeid med vårt kontaktnettverk i Russland sikrer en sømløs tjenesteleveranse og kostnadseffektive løsninger. Vårt mål er å gi kunden en enhetlig leveranse på kryss av landegrensene.

Corporate og virksomhetsoverdragelser
Ved investeringer i Russland bistår vi både forut for, under og etter investeringer. Dette innebærer alt fra valg av eierstruktur, klargjøring av skattemessige forhold, kjøps- og salgsavtaler og aksjonær- og samarbeidsavtaler til finansiering, sikkerhetsstillelser og selskapsgjennomgang.

Fast eiendom
For våre kunder som skal kjøpe eller selge russisk fast næringseiendom bistår vi med alt fra selskapsgjennomgang og kjøp/ salgsavtaler til driftsavtaler og dokumentasjon ved utbyggingsprosjekter. Vi har også solid kompetanse på finansiering, sikkerhetsstillelser og leieavtaler.

Olje og gass
Selmer kan gi assistanse ved kjøp og salg av selskaper og avtaler om kjøp og salg av lisensandeler. Vi yter også bistand ved selskapsgjennomgang og regulatoriske forhold (både utvinning og undersøkelser). Vår kunnskap om denne industrien i Norge og internasjonalt er et viktig bidrag for vår rådgivning i Russland.

Offshore
Offshorevirksomheten i Russland foregår primært i tre områder: Barentshavet, Det kaspiske hav og i farvannet utenfor Sakhalin. Selmer bistår blant annet med fabrikasjonskontrakter (tilvirkningskontrakter), samarbeidsavtaler og regulatoriske forhold.