Innovasjon og entreprenørskap

Innovasjon ogentreprenørskap


Selmer jobber tett med fasilitatorer, tidligfasevirksomheter og investorer, og har vært eksklusiv jus-partner for innovasjonshub'en MESH siden oppstarten i 2012. Vårt langsiktige engasjement innen entreprenørskap og innovasjon bygger på Selmers egen gründeridentitet og skal bidra til verdiskapning og at nye selskaper lykkes.

Aktuelt

Samarbeider med ledende...

Silicon Valley startup-akselerator, The Founder Institute, tilbyr et intensivt akseleratorprogram [...]

Aktuelt

IKT Norge og Selmer med Fintech-guide...

Alle som vil tilby finansielle tjenester må forholde seg til et komplisert finansregulatorisk [...]

Spørsmål og svar

Vi er i gang med å utvikle en egen Q&A-spalte for gründere, basert på de mest relevante [...]

Se hele nyhetsarkivet