Innovasjon og entreprenørskap

Innovasjon ogentreprenørskap


Selmer jobber tett med fasilitatorer, tidligfasevirksomheter og investorer, og har vært eksklusiv jus-partner for innovasjonshub'en MESH siden oppstarten i 2012. Vårt langsiktige engasjement innen entreprenørskap og innovasjon bygger på Selmers egen gründeridentitet og skal bidra til verdiskapning og at nye selskaper lykkes.

Arrangement

Expert night:
Hvordan lovlig
engasjere medar..

Det er flere måter start-ups lovlig kan engasjere medarbeidere; konsulenter, fast ansatte, [...]

Arrangement

Fintech: er norske startups...

Velkommen til PE for breakfast/Breakfast for PE tirsdag 10. mai 2016, Selmer og Norsk [...]

Fagartikkel

Nye EU-regler til beskyttelse av...

Den 14. april stemte EU-Parlamentet for å tiltre Forretningshemmelighetsdirektivet. Direktivet kan [...]

Spørsmål og svar

Vi er i gang med å utvikle en egen Q&A-spalte for gründere, basert på de mest relevante [...]

Se hele nyhetsarkivet
Program: MESH/SELMER

Program: MESH/SELMER


I 2017 fortsetter vi vår tradisjon med å dele kunnskap med MESH- medlemmer og øvrige aktører i innovasjons- og oppstartsmiljøene. Her ser du årets program. [...]

Gode råd på veien

Gode råd på veien


Gode råd får man aldri nok av. Her samler vi de beste rådene våre for å hjelpe deg med å nå dine gründerdrømmer.[...]

Vi hjelper deg!

Vi hjelper deg!


Selmer har engasjert seg i utviklingen av det norske start-up og innovasjonsmiljøet i mange år. Vi kjenner derfor godt hvilke problemstillinger som dukker opp når man starter egen virksomhet, enten[...]