Innovasjon og entreprenørskap

Innovasjon ogentreprenørskap


Selmer jobber tett med fasilitatorer, tidligfasevirksomheter og investorer, og har vært eksklusiv jus-partner for innovasjonshub'en MESH siden oppstarten i 2012. Vårt langsiktige engasjement innen entreprenørskap og innovasjon bygger på Selmers egen gründeridentitet og skal bidra til verdiskapning og at nye selskaper lykkes.

Arrangement

Halvdagsseminar: Er din start-up klar...

EUs personvernforordning (GDPR) trer i kraft i EU den 25. mai 2018 og vil også gjelde i Norge. Så [...]

Aktuelt

Samarbeider med ledende...

Silicon Valley startup-akselerator, The Founder Institute, tilbyr et intensivt akseleratorprogram [...]

Aktuelt

IKT Norge og Selmer med Fintech-guide...

Alle som vil tilby finansielle tjenester må forholde seg til et komplisert finansregulatorisk [...]

Spørsmål og svar

Vi er i gang med å utvikle en egen Q&A-spalte for gründere, basert på de mest relevante [...]

Se hele nyhetsarkivet
Program: MESH/SELMER

Program: MESH/SELMER


I 2018 fortsetter vi vår tradisjon med å dele kunnskap med MESH- medlemmer og øvrige aktører i innovasjons- og oppstartsmiljøene. Her ser du årets program. [...]

Gode råd på veien

Gode råd på veien


Gode råd får man aldri nok av. Her samler vi de beste rådene våre for å hjelpe deg med å nå dine gründerdrømmer.[...]

Vi hjelper deg!

Vi hjelper deg!


Selmer har engasjert seg i utviklingen av det norske start-up og innovasjonsmiljøet i mange år. Vi kjenner derfor godt hvilke problemstillinger som dukker opp når man starter egen virksomhet, enten[...]