Arbeidsmetodikkog kompetanse


Evnen til å håndtere store og komplekse oppdrag på en fleksibel, kostnadseffektiv og tidsbesparende måte er sentral for vår virksomhet. Til alle våre oppdrag setter vi sammen tverrfaglige team med den kompetansen som kreves for å møte hvert enkelt oppdrags unike utfordringer.

Arbeidsmetodikk

Våre medarbeideres fag- og bransjekompetanse kombinert med kommersiell forståelse og innsikt bidrar til effektive løsninger og merverdi for våre kunder. I tillegg til vår juridiske tverrfaglige bredde utgjør finansiell kompetanse en viktig del av vår unike, helhetlige rådgivning.

Den samlete kompetanse er svært viktig for oss og vi driver aktiv videreutvikling av våre medarbeidere gjennom grundige opplærings-, utviklings- og kunnskapsdelingsprogram tilpasset den enkeltes behov og potensial.

I regi av vår interne læringsarena, SelmerSkolen, gjennomfører vi et omfattende og løpende kurs- og seminarprogram med både interne og eksterne lærekrefter.

Selmers medarbeidere benyttes ofte som sensorer og forelesere ved universiteter og høyskoler, og foredrar på en rekke kurs og seminarer arrangert av Juristenes Utdanningssenter (JUS).