Organisasjonog ledelse


Organisasjon og ledelse

Ledelse

Selmer ledes av administrerende direktør, Atle H. CarlsenMarius Ovesen er direktør for økonomi/drift, Anne Helene Osberg er partner og direktør for HR, og Tine E. Wærsten er leder av KM/marked.

Vårt organisasjonsnummer er 947 739 611

Styre

Selmers styre består av leder Thomas Reppe Wetting og styremedlemmene Hans Jørgen BenderAre Herrem, Liv Monica Stubholt og Mikkel VislieChristoffer Norén og Lise K. Wilson er styremedlemmer og ansatterepresentanter.

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner:

Atle H. Carlsen

Stilling: Administrerende direktør

Kontaktinfo:a.carlsen@selmer.no
+47 902 39 243

» Les mer om Atle

Anne Helene Osberg

Stilling: Direktør HR

Kontaktinfo:a.osberg@selmer.no
+47 951 03 250

» Les mer om Anne Helene

Marius Ovesen

Stilling: Direktør økonomi/drift

Kontaktinfo:m.ovesen@selmer.no
+47 970 97 574

» Les mer om Marius

Tine E. Wærsten

Stilling: Leder KM/Marked

Kontaktinfo:t.waersten@selmer.no
+47 975 96 973

» Les mer om Tine