Organisasjonog ledelse


Organisasjon og ledelse

Ledelse

Selmer ledes av administrerende direktør, Atle H. CarlsenMarius Ovesen er direktør for økonomi/drift, Anne Helene Osberg er partner og direktør for HR. Leif Arne Bakker er Chief Digital Officer.

Vårt organisasjonsnummer er 920 969 798

Styre

Selmers styre består av styreformann Thomas Reppe Wetting og styremedlemmene Hans Jørgen BenderAre Herrem, Ingar Solheim og Ole-Andreas TorgersenChristoffer Norén,  og Lise K. Wilson er styremedlemmer og ansatterepresentanter.

Kontaktperson
Kontaktperson:

Atle H. Carlsen

Stilling: Administrerende direktør

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:a.carlsen@selmer.no
+47 902 39 243

» Les mer om Atle

Anne Helene Osberg

Stilling: Direktør HR

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:a.osberg@selmer.no
+47 951 03 250

» Les mer om Anne Helene

Marius Ovesen

Stilling: Direktør økonomi/drift

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:m.ovesen@selmer.no
+47 970 97 574

» Les mer om Marius