Historie


Advokatfirmaet Selmer ble etablert 1. januar 1985. Firmaet opplevde en rask tilvekst av dyktige partnere og medarbeidere, og firmaet besitter i dag spisskompetanse innen alle de sentrale forretningsjuridiske disiplinene, i tillegg til omfattende bransjekunnskap.

Historie

I dag er Selmer en viktig rådgiver for et stort antall sentrale oppdragsgivere i inn- og utland, som børsnoterte selskaper, finanshus og offentlig sektor. Vi bistår i en rekke store og profilerte transaksjoner.

Selmer fremsto fra første stund som nytenkende og planmessig i sin virksomhetsstyring. Tilveksten har skjedd organisk gjennom individuell rekruttering, faglig og profesjonell oppfølging og en sterk bedriftskultur. Etter kun ti år gikk det partnereide selskapet over til en profesjonell ledelsesstruktur med administrerende direktør som øverste leder.

Som et tillegg til den juridiske spisskompetansen styrket Selmer sin finansielle rådgivning i 2002 med revisorer og økonomer. Dermed dekker Selmer flere kompletterende fagdisipliner, og denne tverrfagligheten er vi fortsatt alene om å tilby i det norske markedet.

Selmer er blant landets største advokatfirmaer med 110 advokater og 10 rådgivere. Vi har en sterk internasjonal orientering og samarbeider med ledende advokatfirmaer over hele verden. Den opprinnelige gründerånden og evnen og viljen til å tenke nytt er, og vil alltid være, en sentral faktor i organisasjonen.