A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method Low_replace::usage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context

Filename: low_replace/pi.low_replace.php

Line Number: 12

Selmer – Utvidet informasjonsplikt når børsen er stengt

Utvidet informasjonspliktnår børsen er stengt


Fra og med 1. april må utstedere offentliggjøre innsideinformasjon umiddelbart, selv om Oslo Børs er stengt. Det krever skjerpet beredskap og bedre rutiner.

Fagartikkel

Utstedere med noterte verdipapirer har en omfattende plikt til å informere markedet om forhold som kan påvirke aksjekursene. I dag praktiseres denne informasjonsplikten slik at den gjelder i Børsens åpningstid. Fra 1. april gjelder plikten hele døgnet.

Krever ikke døgnbemanning

Selv om det innføres ny praksis, vil utstedere fortsatt ha mulighet til å sette seg inn i det aktuelle forhold som har oppstått, og forberede opplysningene som skal offentliggjøres. Praksisendringen innebærer ikke en generell plikt til å ha døgnkontinuerlig beredskap. Ved uforutsette hendelser som oppstår på et tidspunkt hvor utsteder ikke kan forventes å ha bemanning, for eksempel om natten eller i forbindelse med helger, vil det gis noe mer tid til å områ seg før offentliggjøring. Hvis man på forhånd forventer eller er klar over at en bestemt hendelse vil materialisere seg, vil akseptabel tid normalt være kortere. Hva som er akseptabel tid vil kunne variere fra sak til sak, avhengig av hendelsesforløp, informasjonens karakter og saksbehandlingen som anses påkrevd.

Utsatt offentliggjøring

Utstedere kan utsette offentliggjøring av opplysninger for ikke å skade sine legitime interesser, forutsatt at allmennheten ikke villedes av utsettelsen og opplysningene behandles konfidensielt. Adgangen til utsatt offentliggjøring er ikke endret, men i situasjoner hvor utsteder tidligere kategorisk kunne avvente offentliggjøring av innsideinformasjon som oppstår etter børsslutt må det nå gjøres en konkret vurdering av vilkårene for utsatt offentliggjøring også utenfor børsens åpningstid.

Rettede emisjoner reiser nye spørsmål

Utstedere vil normalt kunne utsette offentliggjøring i forbindelse med rettede emisjoner, herunder investorenes interesse for å tegne nye aksjer/kjøpe aksjer (ordreboksinformasjon mv.) frem til en styrebeslutning om gjennomføring foreligger. Offentliggjøring vil ikke uten videre kunne utsettes til morgenen etter at en slik styrebeslutning har funnet sted, slik praksis er i dag. Børsen har presisert at det kan forekomme omstendigheter hvor offentliggjøring kan utsettes også etter styrevedtak, eventuelt at det også må offentliggjøres informasjon før et slikt vedtak.

Kvartalsrapportering er "fredet"

Kvartalsrapporter kan offentliggjøres innen kl. 08:00 selv om de vedtas dagen før, dersom (i) styremøte avholdes etter børsslutt og (ii) offentliggjøring skjer i henhold til finansiell kalender. Hvis offentliggjøring i henhold til finansiell kalender skal skje på en mandag eller dagen etter en helligdag, kan styremøtet tidligst avholdes kvelden i forveien.

Flaggemelding umiddelbart

Flaggemeldinger, det vil si meldinger som skal sikre at større eierposisjoner er kjent for markedet, må offentliggjøres umiddelbart dersom flaggeplikt oppstår i tidsrom hvor børsen tilbyr bistand til offentliggjøring (kl. 08.00-17.30), og er ikke lenger begrenset til børsens åpningstid (kl. 09.00-16.30). Flaggepliktige hendelser etter kl. 17:30 må sendes slik at børsen kan sørge for offentliggjøring fra kl. 08.00 påfølgende handelsdag.

Skjerpede krav

Hvordan det nye regimet vil håndheves i praksis reiser nye problemstillinger. Den nye praksisen øker uansett behovet for effektive rutiner, og kravet til konkrete vurderinger og beslutninger på kort varsel er skjerpet.

Skrevet av
Skrevet av

Publisert:

13. mars 2017

Jon Fredrik Johansen

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:j.johansen@selmer.no
+47 917 99 854

» Les mer om Jon Fredrik