A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method Low_replace::usage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context

Filename: low_replace/pi.low_replace.php

Line Number: 12

Selmer – Unngå høye kostnader og langvarige konflikter ved å mekle

Unngå høye kostnader oglangvarige konflikter ved å mekle


En effektiv måte å løse en konflikt på er mekling. Ikke bare sparer man tid, men det er også mulig å kutte ned på kostnader. Ved å introdusere en uavhengig tredjepart er det større sjanse for å komme frem til et resultat som alle parter kan være fornøyd med.

Fagartikkel

Tvister kan løses gjennom en dom, enten av alminnelige domstoler eller gjennom voldgift. Dette er ofte en kostbar tvisteløsningsmetode, både i form av penger og tid. Gjennom en dom får man en vinner og en taper – det er sjelden rom for mellomløsninger.

En alternativ tvisteløsningsmetode er mekling. Gjennom en mekling vil en uavhengig tredjeperson assistere partene i forhandlinger og forsøke å få dem til å finne en løsning på sin konflikt. Det er to former for mekling, rettsmekling og utenrettslig mekling.

To måter å mekle på

Rettsmekling er formalisert i tvisteloven og noe alle domstoler i dag tilbyr. I slike meklinger vil normalt en dommer være mekler. Dersom partene ikke blir enige om et forlik, vil en annen dommer overta den videre behandlingen av saken frem til hovedforhandling og dom.

Ved utenrettslig mekling oppnevner partene i fellesskap en person de ønsker skal mekle mellom dem. Det har vært relativt lite utenrettslig mekling i større kommersielle tvister hittil, men trolig en stigende andel de siste årene. Advokatforeningen lanserte for kort tid siden et nytt opplegg med sertifisering av meklere, hvor det er stilt strengere krav for å bli sertifisert. Dette for at partene skal bli tryggere på at vedkommende har tilstrekkelig kvalifikasjoner.

Unngå langvarig konflikt

Det er en rekke positive sider ved mekling som tvisteløsningsmekanisme. Den egner seg godt ved flere typetilfeller av konflikter i kommersielle forhold. Dette gjelder særlig kommersielle forhold der partene skal ha med hverandre å gjøre over lang tid, eks. løpende leveringer, tilvirkningskontrakter og aksjonæravtaler. I disse typetilfellene vil en uenighet kunne lamme et viktig samarbeid, som er nødvendig for å få gjennomført det som er avtalt. Vi har for eksempel erfart deadlock-situasjoner (50/50) i aksjonæravtaler, som har lammet selskapet slik at store verdier har gått tapt.

Kan være lønnsomt

Virksomheter kan tjene mye på å løse en sak gjennom mekling. Eksempler:

Finner raskere frem til en endelig løsning

Erfaring viser at dersom partene har inntatt en klausul i tvisteløsningsbestemmelsen i kontrakten om at eventuelle tvister skal mekles før man går til rettslige skritt, så er det større sannsynlighet for at man gjennomfører mekling og kommer til en minnelig ordning. Dersom det ikke er avtalt mekling på forhånd, vil partene ofte ikke klare å bli enige om at tvisten skal forsøkes meklet. Dette kan trolig forklares med at når tvist først har oppstått har partene ofte vanskelig for å bli enige om noe som helst. At man har avtalt mekling innebærer ikke at parten må bli enige. Hver av partene kan når som helst avslutte meklingen dersom parten mener det ikke lenger er ønskelig å fortsette.

Skrevet av
Skrevet av

Publisert:

13. juni 2017

Carl E. Roberts

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:c.roberts@selmer.no
+47 930 38 091

» Les mer om Carl