Topper transaksjonsstatistikkenfor 2017


Selmer kommer på en sterk 3. plass i antall transaksjoner i Mergermarkets League table for Norge i 2017. Tallene ble offentliggjort i Global & regional M&A report FY 2017 som inkluderer en oversikt over juridiske rådgivere.

Aktuelt

I Mergermarket-rapporten er Selmer ved årsslutt registrert med 45 gjennomførte transaksjoner, seks transaksjoner flere enn i 2016. For å kvalifisere til League table må transaksjonen blant annet ha en verdi på minimum fem millioner amerikanske dollar.

Noen av transaksjonene Selmer har vært juridisk rådgiver for er:

Positiv M&A-utvikling i Europa

Europa hadde sterke M&A tall og skilte seg fra den globale trenden i 2017. Den europeiske transaksjonsverdien økte med 14 prosent i 2017 til sammenligning med 2016. Også Norden hadde et meget godt transaksjonsår. Med 1 040 annonserte transaksjoner til en verdi av 111,3 milliarder amerikanske dollar, noe som tilsvarer en økning i transaksjonsverdi på 74 prosent fra fjoråret, plasserte Norden seg som det området med nest høyest transaksjonsverdi i årets Mergermarket rapport.

Global & regional M&A report FY 2017 finner du her.