Satser tungt pådigitale kundeopplevelser med ny teknologisjef


Teknologi er et viktig suksesskriteria for å tilfredsstille dagens kundebehov. Nyansatte Leif Arne Bakker (47) fra startup-en, Exabel, tilfører nå Selmer teknologikompetanse på strategisk nivå. For kundene betyr dette en betydelig bedret kundeopplevelse og nye og kostnadseffektive løsninger, rigget for fremtidens utfordringer.

Aktuelt

Kundeopplevelsen og kundegrensesnittet er hovedprioritet for Selmer, også i 2018. Vi profesjonaliserer viktige forretningsstøttefunksjoner og investerer i nye digitale løsninger som skal komme kundene til gode.

Selmers nye teknologisjef skal være en endringskatalysator for hele organisasjonen og vil sette Selmer i ytterligere stand til nytenkning på kundens premisser.

Vi setter kunden i sentrum og strekker oss hver eneste dag for å gi våre kunder den aller beste kundeopplevelsen. Det digitale skiftet åpner for nye og mer effektive løsninger, noe som skal komme våre kunder til gode igjennom blant annet økt kvalitet og bedre kostnadseffektivitet. Vi re-tenker nå alle våre kjerneprosesser. Leif Arne vil som leder for innovasjonsarbeidet tilføre Selmer viktig digital kompetanse og vil hjelpe oss å posisjonere oss for fremtiden, sier Atle Carlsen, administrerende direktør i Selmer.

Leif Arne har betydelig erfaring fra ledelse og IT-rådgiving i Capgemini, Bekk, startups og større organisasjoner. Han har akkumulert forståelse av hvordan man kan lykkes med digitalisering og innovasjon med sin kombinerte teknologi- og forretningserfaring.

Selmer er i en meget spennende konkurranseposisjon og jeg har høye ambisjoner om å bidra til å skape fremtidens advokatfirma, sier Leif Arne Bakker, nyansatt teknologisjef i Selmer.

Leif Arne får tittelen Chief Digital Officer og tiltrådte 15. januar 2018.

Digital transformasjon i Selmer

Dagens kunder forventer både nødvendig teknologikompetanse og at de møtes av et profesjonelt digitalt grensesnitt, samt effektive og gode prosesser internt. I samarbeid med et eksternt konsulentfirma utarbeidet Selmer i 2017 en digital tilstandsanalyse. Analysen danner grunnlaget for den digitale transformasjonen som Selmer nå er i gang med.

For kundene betyr dette økt effektivitet, mer transparens og ytterligere fokus på å levere bransjens beste juridiske rådgivning.

Kontaktperson
Kontaktperson:

Leif Arne Bakker

Stilling: Chief Digital Officer

Kontaktinfo:bakker@selmer.no
+47 486 04 555

» Les mer om Leif Arne

Atle H. Carlsen

Stilling: Administrerende direktør

Kontaktinfo:a.carlsen@selmer.no
+47 902 39 243

» Les mer om Atle