A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method Low_replace::usage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context

Filename: low_replace/pi.low_replace.php

Line Number: 12

Selmer – Samspillskontrakter – kun for solskinnsdager?

Samspillskontrakter– kun for solskinnsdager?


En samspillskontrakt er en kontrakt der de typiske "motpol"-posisjonene til byggherre og entreprenør søkes nedtonet med strukturer som skaper felles insentiver.

Fagartikkel

Kontraktens regulering av betaling og risiko for overskridelser er en viktig del av dette. Vederlagsstrukturen er ofte en kostnads- og gevinstdeling beregnet med utgangspunkt i en målpris, der en overskridelsen av og besparelse i forhold til målprisen deles mellom partene.

Sjeldne «ekte samspillsmodeller»

I den «ekte samspillskontrakten» deler partene risikoen for overskridelser og fordeler ved besparelser uavhengig av årsak. Det er altså irrelevant om overskridelsen skyldes endringer eller ineffektivitet. Tanken er at risikodelingen, i tillegg til tidlig involvering av entreprenøren, åpen bok og andre insentiver til åpenhet og samarbeid, overvinner den risiko som ligger i strukturen. Og hvis alternativet er regningsarbeid, er kanskje denne risikoen begrenset uansett.

Vi ser sjelden slike ekte samspillsmodeller. Entrepriser med elementer av samspill er derimot utbredt. Men ofte er samspillsformen et alternativ til en fikssum totalentreprise, og ikke regningsarbeid. Det er da åpenbart at byggherrens risikovurdering stiller seg annerledes.

God kontraktsregulering og oppfølging avgjørende

Et klassisk tvistepunkt i kontrakter med elementer av samspill og målpris, er hvilke forhold som skal gi rett til å  justere målprisen.

For å unngå at samspillskontrakten kun flytter diskusjonen fra krav om tilleggsvederlag for endringer til justering av målsum, er god kontraktsregulering og oppfølging avgjørende.

En løpende dialog om alternativer til prosjekterte løsninger

Reelt samspill i byggefasen er absolutt mulig, og en felles forståelse av samarbeidets rammer kan gi relevante besparelser. Dette forutsetter at byggherren og entreprenøren har en løpende dialog om alternativer til prosjekterte løsninger. Vi ser ofte at kommunikasjonssvikt og uformell håndtering skaper uenighet om en ny løsning var et avtalt alternativ eller et endringsarbeid.

Et endringsarbeid vil ofte betale seg bedre enn deling av en besparelse. Det kan også vise seg at en alternativ løsning blir mer kostbar enn den opprinnelige løsningen. Da oppstår veldig raskt en diskusjon om hvorfor løsningen ble implementert.

Kommunikasjon og dokumentasjon er derfor minst like viktig ved samspill som ellers. Det er ikke tilstrekkelig med formuleringer i retning av at «partene skal sammen identifisere og implementere besparelser og alternative løsninger». I en samspillsmodell bør det dokumenteres hva en alternativ løsning skal føre til. Det bør også fremgå i kontrakten at det ikke har betydning for klassifiseringen om alternative løsninger viser seg å bli fordyrende i stedet for besparende.

Skriftlig avklaring hver gang et alternativ eller endringsarbeid introduseres

Det kan være lurt å bruke et eget skjema for alternative løsninger, men det forutsetter konsekvent bruk. I det minste bør partene sørge for skriftlig avklaring hver gang et alternativ eller endringsarbeid introduseres. Det gjelder å løfte blikket et hakk, ikke bare diskutere hvordan oppgaven løses.

Suksess forutsetter at den avtalte modellen følges opp underveis i prosjektet. Ofte går prosjekter sin gang uten fokus på noe samspill utover noen vage formuleringer i avtaleteksten. Elementet trekkes først frem ved uenighet i sluttoppgjøret, der begge parter mener den andre har brutt krav til lojalt samarbeid, fokus på å finne gode løsninger, og andre uttrykk som ikke har fått noen praktisk betydning i prosjektet. Det bør bare avtales samspill hvis partene også avtaler en praksis for håndtering som følges opp aktivt gjennom prosjektet. Og man må være bevisste på at samspillskontrakten ikke er en fastsatt standard, men at det er opp til dem selv å utforme en avtale som passer til prosjekt og entrepriseform.

Skrevet av
Skrevet av

Publisert:

12. juni 2018

Mads Fuglesang

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.fuglesang@selmer.no
+47 402 87 449

» Les mer om Mads

Martin Lüttichau

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.luttichau@selmer.no
+47 414 02 110

» Les mer om Martin