Samles om storstilt satsing på energi


Advokatfirmaet Selmer AS og Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA har slått seg sammen.

- Med dette har vi dannet Norges største forretningsjuridiske kompetansemiljø på energi med over 45 medarbeidere, sier administrerende direktør i Selmer Atle H. Carlsen.

Aktuelt

Størst på energi i Norge

Sammenslåingen forener to av Norges ledende juridiske kunnskapsmiljøer innen olje og gass, oljeservice og fornybar kraft til landets største rådgivningsmiljø på energi. Selmers nye energiavdeling, Selmer Energi, består av en bredt sammensatt gruppe av de fremste spesialistene innen hele energifeltet med flere tiår med industrierfaring fra energibransjen og fra sentrale lederstillinger og styreverv.

Selmer Energi vil dekke olje og gass, oljeservice, shipping, vannkraft, vindkraft og solenergi.

- Selmer er godt representert i fornybar energi og offshore er et strategisk satsningsområde for oss. Med advokatene i Kyllingstad Kleveland på laget tar vi sammen et betydelig skritt i denne strategien, sier Carlsen.

Verdiøkende sammenslåing

Utviklingen i energimarkedene gjør at sammenslåingen er fordelaktig både for de to advokatfirmaene og for firmaenes kunder. Fornybar energi og olje og gass er ikke lenger to uavhengige bransjer. De veves tettere sammen. Sammenslåingen gjør Selmer Energi bedre rustet til å tilby spesialisert kompetanse for hele energisektoren.

I oljeservice er norsk industri verdensledende, og vi ser strategiske endringer i bransjen. Leverandørindustrien utvikler nye forretningsmuligheter i havbruk og fornybar energi.

- Endringene i bransjen innebærer at også vi må utvikle oss for å kunne levere gode råd til våre kunder på tvers av etablerte sektorer, understreker Carlsen.

- Sammenslåingen kommer på et ideelt tidspunkt. Det er stor aktivitet i utbygging av fornybar energi både på land og offshore. Samtidig forventer vi en betydelig oppsving i aktivitet på norsk sokkel fremover, med flere store utbygginger.  Når vi nå samler noen av Norges ledende offshore-spesialister med det som blir markedets største rådgivermiljø innen energi, får vi kompetanse og kapasitet til å utnytte mulighetene vi forventer fremover, sier partner Odd-Arne Kleveland i Kyllingstad Kleveland.

Kundeorientering og industriell kompetanse

Kommersiell erfaring, industrikunnskap og begeistring for kundenes virksomhet preger begge selskapene som nå slår seg sammen. De to selskapene mener begge at dyktige rådgivere må ha inngående industriell kompetanse, prosjektforståelse og innsikt i kommersielle rammer.  

- Selmers kultur og tilnærming til rådgivning er en svært god match for oss, sier Kleveland.

Etableringen av Kyllingstad Kleveland i 2007 svarte på et økende behov for juridisk spisskompetanse, bransjekunnskap og særlig erfaring i å håndtere komplekse og krevende prosesser. Advokatfirmaet Selmer ble etablert i 1985 som en utfordrer til de allerede etablerte advokatfirmaene.

- Kundeorienteringen i Selmer, med en kultur som dyrker evnen og viljen til å tenke nytt, kjenner jeg godt igjen i Kyllingstad Kleveland. De har raskt bygget seg opp til å bli det ledende advokatselskapet innen Norges største og mest internasjonale industri. Det passer godt inn hos oss, sier Atle H. Carlsen.

Selmer inntar Stavanger

Sammenslåingen betyr at Selmer inntar Stavanger med et sterkt og integrert team.

- I Selmer kan vi fortsette å utvikle kompetansen som vi har bygd opp og utvikle oss videre. Samtidig vil vi som en del av Selmer kunne tilby et mye bredere spekter av tjenester. Det er positivt for våre klienter og for Stavanger, sier Odd-Arne Kleveland.

Selskapene fortsette under navnet Advokatfirmaet Selmer AS og ha kontorer i Oslo og Stavanger. Selskapet vil ha 190 medarbeidere, hvorav 45 er knyttet til Selmer Energi. Etter sammenslåingen vil Advokatfirmaet Selmer AS ha 55 partnere.

Om selskapene

Selmer
Etablert i 1985, har i dag 165 medarbeidere, hvorav 110 advokater og 10 rådgivere. Selmer har spisskompetanse innen alle de sentrale forretningsjuridiske disiplinene, i tillegg til omfattende bransjekunnskap. Selskapet har en internasjonal orientering og samarbeider med advokatfirmaer over hele verden. 

Kyllingstad Kleveland
Kyllingstad Kleveland Advokatfirma ble etablert i 2007. De har kontorer i Oslo og Stavanger og 21 medarbeidere. Kyllingstad Kleveland yter spesialisert rådgivning til klienter innen olje og gass, offshore og oljeservice, shipping, offshore vind og marine næringer. Kyllingstad Kleveland er rangert som Norges fremste advokatselskap innen offshore og oljeservice. 

Foto: CF-Wesenberg, Kolonihaven.no

Kontaktperson
Kontaktperson:

Atle H. Carlsen

Stilling: Administrerende direktør

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:a.carlsen@selmer.no
+47 902 39 243

» Les mer om Atle