A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method Low_replace::usage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context

Filename: low_replace/pi.low_replace.php

Line Number: 12

Selmer – Hvordan håndtere regnskaps- og skattemessige problemstillinger i leieavtaler

Rett leieavtale til rett tid:Hvordan håndtere regnskaps- og skattemessige problemstillinger i leieavtaler


Ved inngåelse, endringer og terminering av leieavtaler vil det oppstå regnskaps- og skattemessige problemstillinger. Dersom disse ikke håndteres riktig kan det blant annet få uheldige virkninger for utleiers kontantstrøm og skattepliktig og regnskapsmessig resultat, som igjen kan være egnet til å påvirke verdien av eiendommen.

Arrangement

Ulike reguleringer i leieavtaler, for eksempel rabatter, leiertilpasninger, opsjoner på forlengelse og termineringsklausuler, bør derfor vurderes særskilt fra et regnskaps- og skattemessig ståsted.

Innføring av ny regnskapsstandard om balanseføring av leieavtaler innebærer også vesentlige endringer for leier, og kan være egnet til å påvirke leiers preferanser blant annet i forhold til leiekontraktens lengde og bruk av opsjoner ved inngåelse av kontrakten.

Under foredraget ser vi nærmere på disse og andre tilknyttede problemstillinger. Foredraget inngår i serien "Rett leieavtale til rett tid", men hver modul er selvstendig og det er ingen forutsetning for å delta at man har deltatt på tidligere moduler.

Dato: Tirsdag 5. juni 2018
Tid: Klokken 08.30-10.00| Frokost fra klokken 8.00
Sted: Selmer, Tjuvholmen allé 1

Deltakelsen er gratis. Begrenset antall plasser.

Rett leieavtale til rett tid – fordypningskurs i leiekontrakter 2018

Mange utleiere har egne leiestandarder eller bruker andre standardkontrakter, men tilpasning til den konkrete situasjonen er viktig. I 2018 gjennomfører Selmer fordypningskurs i leiekontrakter. Her gjennomgår vi temaer hvor det erfaringsmessig bør gjøres tilpasninger i standardene, som leiertilpasninger, leiers bruksformål og ansvaret for offentligrettslige krav.

Kursene holdes i Selmers lokaler klokken 08.30-10.00, med frokost fra klokken 08.00-08.30. Kursene annonseres fortløpende på selmer.no.

Kontaktperson
Kontaktperson:

Daniel Løken Høgtun

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.hogtun@selmer.no
+ 47 924 00 754

» Les mer om Daniel

Myzaqet Mala

Stilling: Advokatsekretær

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:m.skivjani@selmer.no
+47 455 05 490

» Les mer om Myzaqet

Mikael Minge

Stilling: Seniormanager

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.minge@selmer.no
+47 918 56 419

» Les mer om Mikael