RETT LEIEAVTALE TIL RETT TID:FRAMLEIE – DETTE BØR DU TENKE PÅ


Utleiere mottar ofte forespørsel om samtykke til framleie. Hva bør du passe på som utleier både når du inngår leieavtalen og når du får spørsmål om framleie? Når har du som utleier saklig grunn til å nekte? Hvilke rettigheter og forpliktelser har du som utleier overfor en framleier? Og hva bør en samtykkeerklæring om framleie inneholde?

Arrangement

De fleste utleiere gjør bevisste valg med hensyn til leiersammensetning når leiekontrakten blir inngått. Uten de riktige formuleringene i leieavtalen, kan denne valgretten imidlertid bli mer eller mindre illusorisk når framleiespørsmålet oppstår. Det skal mye til for å ha "saklig grunn" for å nekte samtykke til framleie etter norsk rett.

Også merverdiavgiftsmessige problemstillinger er viktige å ha kontroll på og behandle riktig. Dersom merverdiavgift behandles feil, risikerer både utleier og framutleier unødvendige tap.

Under foredraget ser vi nærmere på disse og andre framleierelevante problemstillinger. Foredraget inngår i serien "Rett leieavtale til rett tid", men hver modul er selvstendig og det er ingen forutsetning for å delta at man har deltatt på tidligere moduler.

Dato: Tirsdag 8. mai 2018
Tid: Klokken 08.30-10.00| Frokost fra klokken 8.00
Sted: Selmer, Tjuvholmen allé 1
Deltakelsen er gratis. Begrenset antall plasser.

Rett leieavtale til rett tid – fordypningskurs i leiekontrakter 2018

Mange utleiere har egne leiestandarder eller bruker andre standardkontrakter, men tilpasning til den konkrete situasjonen er viktig. I 2018 gjennomfører Selmer fordypningskurs i leiekontrakter. Her gjennomgår vi temaer hvor det erfaringsmessig bør gjøres tilpasninger i standardene, som leiertilpasninger, leiers bruksformål og ansvaret for offentligrettslige krav.

Kursene holdes i Selmers lokaler klokken 08.30-10.00, med frokost fra klokken 08.00-08.30. Kursene annonseres fortløpende her på selmer.no.

Kontaktperson
Kontaktperson:

Even Berg

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.berg@selmer.no
+47 934 27 036

» Les mer om Even

Myzaqet Mala

Stilling: Advokatsekretær

Kontaktinfo:m.skivjani@selmer.no
+47 455 05 490

» Les mer om Myzaqet

Line Ravlo-Losvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.ravlo-losvik@selmer.no
+47 952 23 394

» Les mer om Line