Rett leieavtale til rett tid– fordypningskurs i leiekontrakter 2018


Mange utleiere har egne leiestandarder eller bruker andre standardkontrakter, men tilpasning til den konkrete situasjonen er viktig. I 2018 gjennomfører Selmer fordypningskurs i leiekontrakter. Her gjennomgår vi temaer hvor det erfaringsmessig bør gjøres tilpasninger i standardene, som leiertilpasninger, leiers bruksformål og ansvaret for offentligrettslige krav.

Arrangement

Kurs 1 - Leiertilpasninger

Leiekontrakten er ofte fundamentet i en eiendomsinvestering, men erfaringen viser at mange kontrakter er uklare når uforutsette situasjoner oppstår. Det første temaet vi tar for oss er derfor leiertilpasninger. En uklar leveransebeskrivelse eller kravspesifikasjon kan resultere i uforutsette tilleggskostnader for utleier, tvister tilknyttet overtakelse eller en misfornøyd leier. Leiertilpasningene kan også ha uheldige skatte- og avgiftsmessige konsekvenser som partene ikke har hensyntatt.

Dato: Tirsdag 9. januar 2018
Tid: Klokken 08.00-10.00| Frokost fra klokken 8.00
Sted: Selmer, Tjuvholmen allé 1
Deltakelsen er gratis. Begrenset antall plasser.

Kursdatoer i 2018

-  Tirsdag 9. januar
-  Tirsdag 6. februar
-  Tirsdag 6. mars
-  Tirsdag 10. april
-  Tirsdag 8. mai
-  Tirsdag 5. juni
-  Tirsdag 4. september
-  Tirsdag 9. oktober
-  Tirsdag 6. november

Tema for hvert kurs annonseres i god tid.

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner:

Even Berg

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.berg@selmer.no
+47 934 27 036

» Les mer om Even

Line Ravlo-Losvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:lra@selmer.no
+47 952 23 394

» Les mer om Line

Myzaqet Skivjani

Stilling: Advokatsekretær

Kontaktinfo:m.skivjani@selmer.no
+47 455 05 490

» Les mer om Myzaqet