A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method Low_replace::usage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context

Filename: low_replace/pi.low_replace.php

Line Number: 12

Selmer – Rederiskatteordningen godkjent for en ny tiårsperiode

Rederiskatteordningengodkjent for en ny tiårsperiode


14. desember 2017 godkjente EFTAs overvåkningsorgan, ESA, den norske rederiskatteordningen frem til utløpet av år 2027. Ordningen videreføres i all hovedsak slik den fremstår i dag, men med enkelte innstramminger. Den mest sentrale er en begrensninger i adgangen til bareboat-utleie av skip.

Fagartikkel

Rederiskatteordningen innebærer statsstøtte til skipseiende virksomheter og ordningen må derfor notifiseres og godkjennes av ESA. Godkjennelsen av eksisterende ordning løp ut i 2016, men Norge ble innvilget en utsettelse ut 2017 for å få tid til å ferdigstille prosessen med å søke om videreføring av ordningen. For å unngå tvil om hvorvidt ordningen samsvarer med EØS-regelverket har norske myndigheter underveis i prosessen med ESA foreslått flere endringer i den eksisterende ordningen.

Den 14. desember i år meddelte ESA at de har godkjent ordningen, med visse endringer, for en ny tiårsperiode. Endringene går i hovedsak ut på følgende:

Begrensningene for utleie og innleie skal som hovedregel ikke gjelde for allerede inngåtte kontrakter. Men for å hindre at finansielle eiere omfattes av ordningen har man bestemt at dette unntaket for eksisterende kontrakter ikke får anvendelse for lange kontrakter. Hva som anses som lange kontrakter beror på hvilken ordning man er innenfor. For offshore-alternativet gjelder dette kontrakter hvor den gjenværende kontraktsperioden overstiger fem år mens for det alminnelige alternativet gjelder dette kontrakter hvor gjenværende kontraktsperiode overstiger åtte år. For å unngå tilpasninger vil det sees bort fra endringer i kontraktene foretatt mellom 15. november og 31. desember 2017 som påvirker gjenværende kontraktsperiode.

Finansdepartementet vil foreslå lovendringer som implementer endringene i rederiskatteordningen. ESA har godkjent at det kan etableres en overgangsordning, slik at rederiene gis frist frem til og med 31. oktober 2018 til å tilpasse seg de nye kravene.

Skrevet av
Skrevet av

Publisert:

15. desember 2017

Einar Bakko

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.bakko@selmer.no
+47 905 30 589

» Les mer om Einar

Norman Hansen Meyer

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.meyer@selmer.no
+47 481 61 627

» Les mer om Norman

Relaterte artikler:
Fagartikkel

Supplytime 2017
- de viktigste
oppdateringene

I sommer lanserte BIMCO en oppdatert versjon av Supplytime 2005. Supplytime-serien har vært en [...]