Pareto og Selmer inviterer tildiskusjon om vannkraftnæringen under Arendalsuka 2017


Ryggraden i det norske kraftsystemet, vannkraftnæringen, er under press. Samtidig som strømprisene er lave øker skatter og myndighetsreguleringer. Næringen står dessuten overfor store investeringsbeslutninger om oppgradering og vedlikehold av kraftverk og nett. Pareto og Selmer inviterer til lunsjseminar under Arendalsuka 2017. Vi har fått med oss olje- og energiminister Terje Søviknes for å drøfte kraftbransjens kjernevirksomhet og hvordan vi som samfunn bør organisere og styrke fremtidens kraftnæring.

Arrangement

Seminaret holdes i Agderpostens lokaler onsdag 16. august fra klokken 10.00–12.00. Vi løfter debatten og de viktige spørsmålene om fremtidens kraftbransje under lunsjseminaret. Vi håper selvfølgelig på mange innspill fra publikum.

Ryggraden i kraftsystemet

Norge er Europas største vannkraftprodusent og nummer seks på verdensbasis. Norsk kraftproduksjon i 2016 var på 149,5 TWh med en vannkraftandel på hele 96,3 prosent. Vannkraftnæringen utgjør fastlands-Norges største verdiskaper som i 2016 tilsvarte 63 milliarder kroner. Næringen er ryggraden i kraftsystemet og kalles det norske arvesølvet. Utover det bransjen selv diskuterer er det også mange spørsmål som vi som samfunn må ta stilling til:

Under press, men næringen ser også store muligheter

Samtidig med prispress og krav fra myndighetene står næringen overfor store utfordringer fra andre aktører som vil i inngrep med kraftforetakenes kunder. I tillegg forventer man konsolidering i en næring med fortsatt mange og til dels små virksomheter.

Agenda under lunsjseminaret

Del av Arendalsukas offisielle program

Pareto og Selmers lunsjseminar finner sted under Arendalsuka og er åpent for alle som ønsker å delta.

Tid: Onsdag 16. august klokken 10.00–12.00 
Sted: Agderpostens lokaler, Østregate 5, Arendal sentrum

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Les mer om Arendalsuka og øvrig program her.

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner:

Liv Monica Stubholt

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.stubholt@selmer.no
+47 916 50 523

» Les mer om Liv Monica