OPPSVING FORSELMERS TVISTETEAM


Selmers tvisteteam gjør opprykk for andre år på rad i årets utgave av The Legal 500 og er nå plassert i Tier 2. The Legal 500 fremhever særlig Selmers spisskompetanse innen kontraktsrettslige tvister, blant annet innen IT, entreprise, eiendom og shipping.

Aktuelt

Hele fire av Selmers tvisteadvokater anbefales som "Recommended lawyers". I tillegg til tvisteekspertene Asbjørn Berg og Carl E. Roberts, som har vært nevnt også tidligere, er både Mads Fuglesang og Svein Sulland fremhevet som eksperter på entreprisetvister. Teamet anerkjennes i dag som et av de ledende prosessfirmaene i Norge i Chambers Europe i tillegg til The Legal 500.

Vi har et sterkt og kompetent tvistemiljø, som har kompetanse til å bistå klienter i alle type forretningsjuridiske tvister, sier Asbjørn Berg og Carl E. Roberts, som sammen leder Selmers tvisteteam.

Tvisteteamet har særlig spisskompetanse på tvister innen fast eiendom, teknologi/IT, infrastruktur, onshore- og offshoreentreprise, transaksjonsoppgjør, energi, immaterialrett, arbeidsrett og ansvarssaker. I de senere år har teamet også håndtert svært omfattende og kompliserte tvister innen olje- og gassindustrien og en rekke voldgiftssaker innen entreprise, transaksjoner, distribusjon, kontraktstolkning, samt skjønnssaker og flere saker som har involvert bevissikring.

Blant nylige saker advokatene har bistått i er Felleskjøpet Agris erstatningssak mot it-selskapet Infor etter mislykket levering av nytt ERP-system og Lofotkraft i skjønnssaker i forbindelse med utbygging av nye kraftlinjer. Carl E. Roberts er også en av få advokater som er sertifisert som megler av Advokatforeningen.

Se rangeringene i The Legal 500 her. 

Kontaktperson
Kontaktperson:

Asbjørn Berg

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.berg@selmer.no
+47 909 67 350

» Les mer om Asbjørn

Kari Kindseth

Stilling: Forretningsstøtte

Kontaktinfo:k.kindseth@selmer.no
+47 930 30 699

» Les mer om Kari

Carl E. Roberts

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:c.roberts@selmer.no
+47 930 38 091

» Les mer om Carl