Olje- og gassteamethøster oppmerksomhet


Leder av Olje, gass og offshoreteamet, Thomas Michelet, rykker i år opp på Chambers Global-rangeringen over de ledende olje og gass-advokater i Norge og fremheves for sin proaktive og analytiske tilnærming. Liv Monica Stubholt er for første gang inne på listen og imponerer med sin internasjonale styrke og kunnskap innen det politiske aspektet ved olje- og gassindustrien. På teamet fremheves også Øyvind Olimstad som Up-and-Coming og roses blant annet for sin grundige forståelse av det regulatoriske rammeverket som gjelder for petroleumsindustrien.

Aktuelt

Thomas leder Selmers Olje, gass og offshoreteam. Han har mer enn 25 års erfaring i bransjen og har vært engasjert i en rekke transaksjoner, kontraktsforhandlinger og tvister, blant annet som prosessfullmektig i den pågående Gassled tariffsaken mot den norske stat. I Chambers Global anerkjennes han for sin brede erfaring innen olje- og gasslovgivning, transaksjoner, joint ventures og tvistehåndtering.

He possesses strong industry knowledge that enables him to stand out with good solutions every time, sier en respondent til Chambers Global 2018.

Liv Monica har et sterk engasjement innenfor petroleumsindustrien. Hun har lang erfaring som advokat og fra ledende stillinger i industri og politikk, og har opparbeidet seg et betydelig nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Hun har også en rekke styreverv, blant annet i Norsk Hydro ASA og Solveig Gas Norway AS.
I 2018-rangeringen til Chambers Global beskrives Liv Monica som en svært dyktig advokat med bred erfaring. Hun imponerer også med sin internasjonale styrke og kunnskap innen det politiske aspektet ved olje- og gassindustrien. Hennes erfaring som statssekretær i Olje- og energidepartementet blir særlig fremhevet.

Very visible, intelligent and I learned to trust her very quickly, sier en respondent til Chambers Global 2018.

Øyvind Olimstad er en sentral fagressurs og har vært i Selmer siden 2007, og tiltrådte som partner i januar 2018. Han har særlig erfaring innen transaksjoner, industrielle kontrakter og regulering innen petroleumsindustrien. Han har de senere årene arbeidet på flere signaloppdrag, som unitiseringsavtalen for Johan Sverdrup-feltet, Gassled-saken, KUFPECs oppkjøp i Sleipner- og Gina Krog-feltene og tie-in prosesser.

I Chambers Global fremheves Øyvind i år som Up-and-Coming og beskrives som en viktig bidragsyter underveis i kontraktsutforming og i det forberedende arbeidet. Han anerkjennes for sin grundige forståelse av det regulatoriske rammeverket innen petroleumsindustrien.

Selmers Olje, gass og offshoreteam er topprangert hos både Chambers og The Legal 500 og har de siste årene tatt en ledende posisjon innenfor juridisk rådgivning til sektoren. De siste årene har teamet bistått i de største transaksjonene, forhandlingene og tvistene på norsk sokkel.

Se rangeringen til Chambers Global 2018 her.

På bildet ser du hele Olje, gass og offshore-teamet

Kontaktperson
Kontaktperson:

Thomas G. Michelet

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.michelet@selmer.no
+47 913 25 805

» Les mer om Thomas

Øyvind Olimstad

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:o.olimstad@selmer.no
+47 913 60 836

» Les mer om Øyvind

Liv Monica Stubholt

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.stubholt@selmer.no
+47 916 50 523

» Les mer om Liv Monica

Relaterte artikler:
Aktuelt

Oppsving for
immaterial-
rettsteamet

Martin Berggreen Rove leder Selmers IP-team, som i år rykker inn på Chambers Globals liste over de [...]

Aktuelt

Befester topp-
lasseringer i
Chambers Europe ..

10. april lanserte Chambers & Partners sin Europe Guide for 2017. Selmer beholder sine solide [...]

Aktuelt

Solide rang-
eringer for
Selmer ..

Chambers and Partners har nå lansert sin "Global Edition 2017" hvor vi opprettholder gode [...]