OKEA kjøper Shells eierandeleri feltene Draugen og Gjøa


OKEA AS har inngått avtale med A/S Norske Shell om kjøp av Shells eierandeler i feltene Draugen (44,56 prosent) og Gjøa (12 prosent) for en total kjøpesum på 4,52 milliarder kroner.

Aktuelt

OKEA vil som del av transaksjonen overta operatørskapet for Draugen, samt overta ansatte fra Shell i både Stavanger og Kristiansund. 
 

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av godkjennelse fra Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet.

Selmer har bistått OKEA i transaksjonen.

Kontaktperson
Kontaktperson:

Øyvind Olimstad

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:o.olimstad@selmer.no
+47 913 60 836

» Les mer om Øyvind