A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method Low_replace::usage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context

Filename: low_replace/pi.low_replace.php

Line Number: 12

Selmer – Nye rentebegrensningsregler – For selskap i konsern omfattes nå også eksterne renter

Nye rentebegrensningsregler– For selskap i konsern omfattes nå også eksterne renter


Finansdepartementet fremla 4. mai 2017 forslag til nye rentebegrensningsregler. Reglene foreslås med effekt fra 2018. For selskap som inngår i et konsern innebærer forslaget en vesentlig utvidelse av begrensningene ved at også eksterne renter blir omfattet av begrensningsregelen. For ikke å ramme reelle eksterne lån i et konsern, forslås to unntak basert på konserntall. Det ene unntaket vil medføre at helnorske konsern i all hovedsak ikke vil omfattes av rentebegrensningene. Forslaget er derfor positivt for helnorske konsern. Utenfor konsern blir det få endringer i eksisterende regler.

Fagartikkel

Reglene som nå foreslås er basert på arbeidet til OECD og EU, og innebærer en utvidelse av anvendelsesområdet for reglene ved at også renter betalt til andre enn nærstående ("eksterne renter") omfattes av begrensningene når skattyter inngår i et konsernregnskap, eller kan inngå i et konsernregnskap etter IFRS. Bakgrunnen for utvidelsen er at også eksterne lån kan brukes til å uthule det norske skattefundamentet.

Etter forslaget vil rentebegrensingsreglene ha to spor med ulike regler for selskap i konsern og selskap utenfor konsern. Utenfor konsern vil de eksisterende rentebegrensingsreglene gjelde stort sett som i dag, slik at renter på lån fra nærstående, eller garanterte lån, fortsatt kan avskjæres.

Som følge av det tosporede systemet, og at skattereglene for selskap i konsern nå skal baseres på regnskapsregler, vil de nye reglene medføre en mer komplisert skattehverdag for konsern. 

Forslaget innebærer at mange konsern bør vurdere tilpasninger for å unngå høyere beskatning. For helnorske konsern, dvs. konsern uten aktivitet i utlandet og som ikke er eiet av utenlandsk kontrollerende aksjonær, er reglene en gladmelding, da disse i hovedsak ikke lenger vil omfattes av rentebegrensningsreglene.

Det er verdt å merke seg at de nye reglene ikke er til hinder for at skattemyndighetene også kan anvende skattelovens § 13-1 om armlengdeprinsippet og tilsidesettelse av fradragsposter i interessefellesskap. Videre kan også den generelle gjennomskjæringsregelen benyttes ved siden av de nye reglene.

Her er en gjennomgang av de viktigste endringene.

Tirsdag 16. mai gjennomgår vi de nye reglene og implikasjonene av disse, samt ulike muligheter for tilpasninger. For mer informasjon og påmelding, trykk her.

Skrevet av
Skrevet av

Publisert:

05. mai 2017

Magnus Bugge

Stilling: Seniormanager

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.bugge@selmer.no
+47 900 15 334

» Les mer om Magnus

Daniel Løken Høgtun

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.hogtun@selmer.no
+ 47 924 00 754

» Les mer om Daniel