Nye krav tilvarslingsrutiner


1. juni i år vedtok Stortinget å endre reglene for varsling. Endringene i arbeidsmiljøloven innebærer en styrking av varslerens vern og betyr at mange virksomheter nå må legge om varslingsrutinene.

Fagartikkel

Reglene om varsling er nå samlet i et nytt kapittel 2A i arbeidsmiljøloven og får virkning allerede fra 1. juli 2017.

Den mest omfattende endringen er at alle virksomheter som har flere enn fem ansatte nå er forpliktet til å ha skriftlige rutiner for intern varsling.

Varslingsrutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte og skal minst inneholde:

Det er også slått fast at enhver offentlig myndighet som mottar varsling om kritikkverdige forhold er forpliktet til å holde identiteten til varsleren skjult. Denne plikten gjelder også overfor den eller de som er part i saken.

I motsetning til tidligere gjelder de nye reglene også for innleide arbeidstakere i virksomheten. En person som er innleid skal dermed ha det samme vernet mot gjengjeldelse ved varsling.

Hvordan sikre gode interne varslingsrutiner?

Det er mange spørsmål arbeidsgiver må ta stilling til når varslingsrutiner skal etableres. Virksomhetens størrelse, karakter og organisering er av betydning. Vi har likevel trukket frem noen sentrale forhold som arbeidsgiver bør få på plass ved innføring av varslingsrutiner:

Lovvedtaket finner du her

Skrevet av
Skrevet av

Publisert:

26. juni 2017

Hans Jørgen Bender

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.bender@selmer.no
+47 970 79 977

» Les mer om Hans Jørgen

André Istad Johansen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.johansen@selmer.no
+47 900 16 755

» Les mer om André

Relaterte artikler:
Fagartikkel

EFTA-domstolen: Reisetid skal regnes som...

EFTA-domstolen slår i en ny uttalelse fast at nødvendig tid som medgår til arbeidstakers reiser [...]

Arrangement

Bonus- og incentivordninger i...

Velkommen til frokostseminar hvor vi ser nærmere på bonus- og incentivordninger, hvilke ordninger [...]

Fagartikkel

Nye regler for arbeidstid

Fra 1. juli utvides adgangen til kveldsarbeid i arbeidsmiljøloven. Det innebærer at arbeidstaker [...]