A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method Low_replace::usage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context

Filename: low_replace/pi.low_replace.php

Line Number: 12

Selmer – Når ansatte stikker av med bedriftens gull

Når ansatte stikker avmed bedriftens gull


Digitaliseringen gjør at ansatte eller konsulenter lett kan stikke av med store mengder bedriftssensitiv informasjon og starte konkurrerende virksomhet. Rettstvister om slike konflikter kan fort bli svært dyrt.

Fagartikkel

En stor mengde bedriftssensitiv informasjon kan enkelt lastes ned og tas med i lomma. Bedrifter opplever stadig oftere og i større omfang enn tidligere at ansatte, innleide eller konsulenter starter konkurrerende virksomhet. Da er det fristende og enkelt å sikre seg en god start ved å benytte informasjon og data fra den bedriften man tidligere var tilknyttet.

Loven setter imidlertid betydelige begrensninger i anledningen til å gjøre nettopp det, og det er flere muligheter til å få stoppet urettmessig bruk og kreve erstatning for de ulovlige handlingene.

Krav om lojalitet og taushet

Dersom en rettstvist om slike forhold oppstår, finnes det flere regler som gir grunnlag for krav mot den konkurrerende virksomheten, blant annet reglene i markedsføringsloven § 28 (urettmessig utnyttelse av bedriftshemmeligheter), § 29 (urettmessig utnyttelse av ”tekniske hjelpemidler”) og generalklausulen i § 25 (brudd på god forretningsskikk). Rettstvister om slike forhold kan imidlertid bli både tid- og kostnadskrevende og bør så langt det er mulig unngås.

En arbeidstaker er bundet av den alminnelige lojalitetsplikten i et arbeidsforhold. Lojalitetsplikten innebærer at en arbeidstaker ikke kan opptre i strid med arbeidsgivers interesser for å fremme egne næringsinteresser. Lojalitetsplikten gjelder så lenge arbeidsforholdet består.

En arbeidstaker er også underlagt en taushetsplikt. Denne gjelder både mens ansettelsesforholdet løper og etter opphør. Taushetsplikten gjelder forretningshemmeligheter og tekniske tegninger. Brudd på taushetsplikten kan være straffbart.

Når arbeidsforholdet er over står en arbeidstaker fritt til å drive i konkurranse med sin tidligere arbeidsgiver, med mindre det er avtalt en konkurranseklausul. En konkurranseklausul kan ikke vare mer enn 12 måneder, og arbeidsgiver må betale en kompensasjon til arbeidstaker, som i de fleste tilfelle vil være lik feriepengegrunnlaget.

For selvstendige næringsdrivende som engasjeres for å utføre et oppdrag er lojalitetsplikten en annen. Med mindre annet er avtalt, står vedkommende fritt til å drive konkurrerende virksomhet. Men taushetsplikten er den samme. Adgangen til å avtale konkurranseklausuler er noe videre.

Lag rutiner og skriv avtaler

Både i ansettelsesforhold og for selvstendige næringsdrivende bør det avtales hvilken rett vedkommende har til å utnytte immaterielle rettigheter som er skapt i arbeid for virksomheten. Det er viktig å sørge for at de involverte er bevisste på hvilke begrensninger som gjelder, og informere om dette både ved oppstart av relasjonen, underveis og ved avslutning.

Bedriften bør ha enkle rutiner som sikrer dette, som en avtale ved etablering av relasjonen, informasjon underveis og for eksempel et ”avslutningsskjema” som må signeres av partene ved avslutning av relasjonen. Det er også en fordel ved en eventuell senere rettstvist å kunne dokumentere at denne informasjonen ble gitt.

Sikring av immaterielle rettigheter bør også gjennomsyre virksomheten, særlig der hvor produkt- eller tjenesteutvikling og innovasjon er sentralt. Dersom dette ikke er ivaretatt i tilstrekkelig grad, er det en overhengende risiko for at vernet etter bestemmelsene i markedsføringsloven går tapt og ikke kan brukes for å forhindre videre utnyttelse fra den konkurrerende virksomheten, og heller ikke som grunnlag for erstatning.

Begrensninger i tilgang til datasystemer, rutiner for deling av informasjon og tiltak som øker bevissthet blant ansatte om viktigheten av virksomhetens verdier er noe av det som bør være på plass i en bedrift. Det er ikke alt for krevende å etablere rutiner for dette – og når det først er gjort, er muligheten for uforstyrret å kunne fokusere på drift og verdiskaping langt større.

Skrevet av
Skrevet av

Publisert:

14. mars 2017

Hans Jørgen Bender

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.bender@selmer.no
+47 970 79 977

» Les mer om Hans Jørgen

Martin Berggreen Rove

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.rove@selmer.no
+47 950 68 150

» Les mer om Martin