Utleiers og leiersvedlikeholds- og utskiftningsplikt


I de fleste leieavtaler avtales det en fordeling av vedlikeholdsansvar mellom utleier og leier. Grensen mellom de ulike ansvarsområdene kan være uklare. Driftskostnader, vedlikeholdskostnader og utskiftingskostnader følger heller ikke alltid de samme grensene som det generelle vedlikeholdsansvaret.

Arrangement

I foredraget går vi nærmere inn på husleielovens utgangspunkt, noen typiske eksempler på grensegangen, typiske konfliktsituasjoner og eksempler på rutiner og avtaleklausuler. Når anses eksempelvis utskifting av komponenter til en teknisk installasjon som vedlikehold og når anses det som utskifting av den tekniske komponenten? Hva er den avgiftsmessige behandlingen dersom utleier utfører vedlikeholdet for leier regning, eller får en erstatning som følge av manglende vedlikehold?

Kurset inngår i serien "Rett leieavtale til rett tid", men hver modul er selvstendig og det er ingen forutsetning for å delta at man har deltatt på tidligere moduler.

Rett leieavtale til rett tid – fordypningskurs i leiekontrakter 2018

Mange utleiere har egne leiestandarder eller bruker andre standardkontrakter, men tilpasning til den konkrete situasjonen er viktig. I 2018 gjennomfører Selmer fordypningskurs i leiekontrakter. Her gjennomgår vi temaer hvor det erfaringsmessig bør gjøres tilpasninger i standardene, som leiertilpasninger, leiers bruksformål og ansvaret for offentligrettslige krav.

Dato: Tirsdag 6. februar 2018
Tid: Klokken 08.30-10.00| Frokost fra klokken 8.00
Sted: Selmer, Tjuvholmen allé 1
Deltakelsen er gratis. Begrenset antall plasser.
Kontaktperson
Kontaktperson:

Even Berg

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.berg@selmer.no
+47 934 27 036

» Les mer om Even

Myzaqet Mala

Stilling: Advokatsekretær

Kontaktinfo:m.skivjani@selmer.no
+47 455 05 490

» Les mer om Myzaqet

Line Ravlo-Losvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.ravlo-losvik@selmer.no
+47 952 23 394

» Les mer om Line