A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method Low_replace::usage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context

Filename: low_replace/pi.low_replace.php

Line Number: 12

Selmer – Internasjonale kontrakter: Ny giv for…

Internasjonale kontrakter:Ny giv for mekling som tvisteløsningsmetode?


FNs generalforsamling vedtok den 20. desember 2018 en ny konvensjon om fullbyrding av forlik etter mekling i internasjonale kontraktsforhold («UN Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation»), også kjent som «Singapore-konvensjonen».

Aktuelt

Frem til nå har det vært utfordringer forbundet med mekling som tvisteløsningsmekanisme i grensekryssende tvister, primært grunnet fravær av et effektivt og harmonisert rammeverk for fullbyrding av forliksavtaler etter forutgående mekling mellom partene. Tvangsfullbyrdelse av utenrettslige forliksavtaler krever normalt at saken må bringes inn for en domstol dersom motparten bestrider avtalen eller nekter å oppfylle den, hvilket ofte resulterer i kostbare og tidkrevende prosesser.

Singapore-konvensjonen skal imidlertid sikre at en minnelig løsning mellom partene blir rettslig bindende i alle jurisdiksjoner og gjenstand for tvangsfullbyrdelse etter en forenklet prosedyre. Konvensjonen vil derfor kunne gi et enhetlig og effektivt internasjonalt rammeverk for mekling i kommersielle tvister, tilsvarende det New York-konvensjonen av 1958 har gitt for anerkjennelse og håndhevelse av internasjonale voldgiftsavgjørelser.

De land som signerer konvensjonen vil forplikte seg til å sikre at forliksavtaler kan fullbyrdes i henhold til landets internrettslige regler. Etter konvensjonens artikkel 5 vil mulighetene til å reise innsigelser mot forliksavtalen være begrenset til blant annet tilfeller hvor mekleren var inhabil eller forliksavtalen ikke var rettslig bindende eller endelig.

Konvensjonen er forventet å gi tillit og en ny giv til mekling i kommersielle tvister over landegrensene – men effekten vil naturligvis avhenge av antall stater som signerer den. Singapore-konvensjonen er åpen for signatur fra alle FNs medlemsland fra og med den 1. august 2019.

Advokat Fredrik Lilleaas Ellingsen er tilknyttet firmaets gruppe for tvisteløsning. Han har utstrakt erfaring som mekler og er fra 2018 oppnevnt som medlem i det eksterne utvalget av rettsmeklere for Borgarting lagmannsrett og underliggende tingretter.
Hvis du har spørsmål om mekling eller tvisteløsning kan du kontakte Fredrik eller en av våre andre tvisteløsningseksperter.
Skrevet av
Skrevet av

Publisert:

06. februar 2019

Fredrik Lilleaas Ellingsen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:f.ellingsen@selmer.no
+47 926 11 041

» Les mer om Fredrik

Relaterte artikler:
Aktuelt

Selmer advises
Infront ASA
in the...

Selmer advises Infront ASA in the acquisition of vwd Group to create leading European financial [...]

Fagartikkel

M&A med Kina
– innsikt skaper
muligheter

Mulighetene for grensekryssende transaksjoner mellom Norge og Kina er bedre enn på mange år. Kina [...]