A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method Low_replace::usage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context

Filename: low_replace/pi.low_replace.php

Line Number: 12

Selmer – Håkon Sandbekk er ny partner i Selmer

Håkon Sandbekk er nypartner i Selmer


Selmer satser sterkt på det grønne skiftet og henter industrierfaring fra Statkraft. Vi styrker fornybarteamet med Håkon Sandbekk (41), konsernadvokat og leder for transaksjonsgruppen i juridisk avdeling i Statkraft, som ny partner. Håkon er en av få advokater i Norge med industriell erfaring fra etablering, utbygging og finansiering av store og internasjonale vindkraftprosjekter og har blant annet ledet de juridiske forhandlingene på Fosen-prosjektet og Statkrafts offshore vindprosjekter i Storbritannia. Han skal også styrke Selmers regulatoriske kompetanse, industrielle innsikt og forståelse, samt nettverk inn mot tradisjonell vannkraft, nettforsyning, kraftomsetning og finansiering. Håkon tiltrådte i 3. februar 2017.

Aktuelt

Det grønne skiftet åpner nye muligheter for aktørene i energimarkedet. Samtidig tvinger det også frem betydelige endringer og gir mange nye utfordringer for den tradisjonelle kraftnæringen i Norge og globalt. Aktørene må forholde seg til stadig nye regulatoriske krav og forordninger styrt av nasjonale og internasjonale  målsettinger om omstilling til bærekraftig grønn produksjon og forbruk av energi. Behovet for advokatrådgivning er stort, og den rådgivningen som ønskes er ofte kompleks og krever dyp industriell innsikt og forståelse. Med Håkon med på laget vil Selmer være svært godt posisjonert for å bistå aktørene i de muligheter og utfordringer som det grønne skiftet innebærer.

Vi tar mål av oss til å bygge det bredest sammensatte og fremste advokatteamet i Norge for å møte behovet for høykvalifisert advokatbistand i forbindelse med det grønne skiftet. Og vi gleder oss over at Håkon har vurdert tiden rett for å hoppe over fra en karriere hos Norges fremste fornybaraktør til oss i Selmer, sier partner Roy Slettvold, leder for Selmers team for fornybar energi og bærekraft.

Behov for juridisk og økonomisk kompetanse i det grønne skiftet

Europas og verdens energimarkeder er i konstant endring og i Norge opplever vi et enormt fokus på fornybar energi og bærekraft, støttet opp av nasjonale og internasjonale målsettinger og retningslinjer og drevet frem av teknologiutvikling. Dette skaper nye markeder, aktører og samarbeidsformer som stiller nye krav til advokaters kompetanse og medvirkning.

Kompleksiteten i fornybarprosjekter er ikke begrenset til juridiske problemstillinger. I tillegg krever det ofte manøvrering i politiske landskap og sammensatte prosjekt- og eiermiljøer. Og det krever forståelse for mekanismene for å finansiere fornybarprosjekter. Det har vist seg å være vanskelig å tiltrekke norsk finansiell og industriell kapital til slike prosjekter. I utlandet har det vært langt større tilgang på kapital – både fra industrielle og finansielle miljøer. Utenlandske miljøer er ofte ukjent med norske politiske og eiermessige forhold, og har behov for gjennomgående prosjektkompetanse og strategisk og juridisk rådgivning i et helhetlig perspektiv.

Betydelig fornybar-kompetanse i Selmer

Selmer har siden energiloven trådte i kraft vært en ledende rådgiver innen fornybar energi-området på juridiske, strategiske og finansielle problemstillinger. Våre spesialister har deltatt i en rekke av de større strukturelle endringsprosessene i nyere tid og har gjennom dette opparbeidet betydelig kompetanse knyttet til bransjens særegne problemstillinger. Vi har bred erfaring med ulike typer fornybar energi, omfattende både vannkraft, vind, sol og andre energiformer, og bistår både energiselskaper, offentlig og private eiere og beslutningstakere, offentlige myndigheter og andre aktører innen dette segmentet. Rådgivningen utføres ofte i samarbeid med våre andre kompetanseområder som skatt og avgift, finansiering, EU, EØS- og konkurranserett og finansiell analyse og transaksjonsstøtte.

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner:

Atle H. Carlsen

Stilling: Administrerende direktør

Kontaktinfo:a.carlsen@selmer.no
+47 902 39 243

» Les mer om Atle

Håkon Sandbekk

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.sandbekk@selmer.no
+47 957 77 591

» Les mer om Håkon

Roy M. Slettvold

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:r.slettvold@selmer.no
+47 915 45 980

» Les mer om Roy

Relaterte artikler:
Aktuelt

Bistår i opp-
graderingen av
regionalnettet ..

De siste årene har et ekspertteam fra Selmer bistått Lofotkraft AS med rettighetserverv og [...]

Aktuelt

Håkon Sandbekk er ny partner i Selmer

Selmer satser sterkt på det grønne skiftet og henter industrierfaring fra Statkraft. Vi styrker [...]

Aktuelt

Fortsatt lave kraftprisforventninger kan...

Kraftprisene målt i Euro ble høyere i 2016 enn for det historisk lave året 2015, og på grunn av [...]