Frokostseminar omhvitvasking og terrorfinansiering


Nytt lovforslag, oppdatert trusselbilde og risikoanalyse basert på "big data". Selmer inviterer til frokostseminar om NOU 2016: 27 "Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking". Lovforslaget inneholder et uttrykkelig krav om utarbeidelse av risikovurderinger for virksomheten som retningsgivende for tettere tilsyn med produkter, situasjoner og kunder som anses å innebære en høy risiko. Øverste ledelses ansvar tydeliggjøres og det foreslås innføring av ulike administrative sanksjoner (inkl. bøter).

Arrangement

På frokostseminaret ser vi på følgende:

Tid: Torsdag 12. januar 2017 | kl. 08.30-11.00 | Frokost fra kl. 8.15
Sted: Hos Selmer, Tjuvholmen allé 1, Oslo
Har du lyst til å delta? Meld deg på her.

Kort om foredragsholderne:

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner:

Anne Marthe Bjønness

Stilling: Seniormanager - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.bjonness@selmer.no
+47 400 48 012

» Les mer om Anne Marthe

Bernt Olav Steinland

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:b.steinland@selmer.no
+47 934 49 175

» Les mer om Bernt Olav