A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method Low_replace::usage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context

Filename: low_replace/pi.low_replace.php

Line Number: 12

Selmer – Forslag om å tillate norsk bareboatregistrering

Forslag om å tillatenorsk bareboatregistrering


Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å tillate bareboat-utflagging fra skipsregistret NIS og bareboat-innflagging i skipsregistrene NIS og NOR. Under gjeldende regelverk er dette ikke tillatt i Norge. Lovforslaget er på høring frem til 6. mars 2018.

Fagartikkel

Til forskjell fra Norge tillater de fleste andre nasjoner med konkurrerende skipsregister slik inn- og utflagging. Med bareboat-utflagging menes at skip registrert i en stat (primærstaten), og som er befraktet ut på et bareboat certeparti, blir midlertidig registrert i en annen stats skipsregister (bareboat-staten). Bareboat-innflagging betyr at et utenlandsk skip på bareboat certeparti midlertidig kan bareboat registreres i eget lands skipsregister. Ved bareboat registrering vil eierskap og rettsstiftelser (slik som for eksempel panterettigheter) forbli registrert i primærstatens skipsregister mens bareboat-staten vil utøve flaggstatsjurisdiksjon. Slik ut- og innflagging forekommer ganske ofte og skyldes blant annet at mange stater krever at skip som opererer innenfor deres jurisdiksjon fører lokalt flagg.

Departementet fremhever at formålet med lovforslaget er å gjøre de norske skipsregistrene mer attraktive og konkurransedyktige. I følge departementet er det grunn til å tro at når næringen gis en mulighet til midlertidig bareboat-utflagging i utlandet, så vil dette bidra til å hindre permanent utflagging fra NIS og NOR.  Det vil også være fordelaktig for registrerte rettighetshavere (som banker og finansinstitusjoner) å slippe å måtte forholde seg til stadige slettelser og nyregistreringer i ulike registre. Ved bareboat registrering vil disse rettighetene som nevnt forbli registrert i primærstatens skipsregister.

Departementet har sett hen til retningslinjer fra International Chamber of Commerce og foreslår følgende minimumskrav:

Etter høringsfristen 6. mars 2018 utarbeider departementet en proposisjon som tas til videre behandling av Stortinget. Det vil nok ta noe tid før en eventuell lovendring blir vedtatt og trer i kraft.

Skrevet av
Skrevet av

Publisert:

02. mars 2018

Norman Hansen Meyer

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.meyer@selmer.no
+47 481 61 627

» Les mer om Norman

Linn M. A. Wilhelmsen

Stilling: Advokatfullmektig

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.wilhelmsen@selmer.no
+47 476 60 448

» Les mer om Linn