SelmerAjour:Slik forbereder du deg til forenklingene av aksjelovene


Aksjelovene er under revisjon, og det er foreslått en rekke forenklinger som vil ha praktisk betydning for selskapene. Forslagene omfatter blant annet endringer i reglene om inngåelse av nærståendeavtaler, adgang til elektronisk kommunikasjon med aksjeeiere og elektronisk utarbeidelse av selskapsdokumentasjon, presisering av styrets handleplikt ved tap av egenkapital og forenkling av en rekke attestasjonskrav. På frokostseminaret får du en innføring i de viktigste endringsforslagene.

Arrangement

SelmerAjour denne gangen egner seg for internjurister, styresekretærer og andre som håndterer selskapsdokumentasjon. Foredragsholdere er selskapsrettsekspertene Per Arne Dæhli og Remi Dramstad.

Agenda

Det blir også åpnet for spørsmål underveis og etter gjennomgangen.

Tid: Onsdag 7. juni 2017 | 08.30 - 10.00 | Frokostservering fra 08.15
Sted: Selmer, Tjuvholmen allé 1
Ønsker du å delta? Meld deg her. Påmeldingsfristen er 1. juni 2017. For andre spørsmål, ta kontakt med Ingeborg Eek, i.eek@selmer.no, +47 951 10 076.

 

Hva er SelmerAjour?

SelmerAjour er Selmers møteplass for internjurister hvor vi fokuserer på å gi deg effektiv og praktisk vinklet etterutdanning innen fagområder og problemstillinger som internjurister ofte involveres i. Deltakelse godkjennes som obligatoriske etterutdanningstimer av Advokatforeningen

Kontaktperson
Kontaktperson: