A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method Low_replace::usage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context

Filename: low_replace/pi.low_replace.php

Line Number: 12

Selmer – Bistår Lofotkraft med oppgraderingen av regionalnettet i Lofoten

Bistår Lofotkraft medoppgraderingen av regionalnettet i Lofoten


De siste årene har et ekspertteam fra Selmer bistått Lofotkraft AS med rettighetserverv og ekspropriasjonskompetanse i forbindelse med en nettoppgraderingen på flere hundre millioner. Selmer har vært juridisk rådgiver for Lofotkraft AS i en årrekke og vi er stolte over vårt bidrag til å sikre fremtidens strømforsyning i Lofoten.

Aktuelt

Investeringer for flere hundre millioner kroner

Det eksisterende regionalnettet i Lofoten har vært utsatt for nordnorsk vær og vind i nesten 50 år og er i dag kritisk nedslitt. For å sikre en stabil strømforsyning, og møte fremtidens behov for mer strøm, har det i lengre tid vært investert flere hundre millioner kroner for å oppgradere regionalnettet. I 2013 ble det søkt om konsesjon for å bygge en ny 132 kV kraftlinje fra Kvitfossen i øst til Solbjørn i vest, med tilhørende oppgradering av transformatorstasjoner. Den nye kraftlinjen strekker seg over ca. 101 km. Byggestart var i juni 2016 og hele prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2022/23.

230 berørte eiendommer på første strekning

Utbyggingen består av flere delprosjekter og første etappe er en ca. 34,6 km lang kraftlinje mellom Kleppstad og Fygle. På denne strekningen er rundt 230 eiendommer direkte berørt. For å kunne bygge kraftlinjen måtte Lofotkraft enten erverve rettigheter fra de berørte grunneierne gjennom frivillige avtaler, eller gjennom ekspropriasjon. Sammen med Lofotkraft og skogsakkyndige i Areal og Eiendom AS har Selmer forhandlet med grunneierne og deres advokater om minnelige avtaler, som et alternativ til ekspropriasjon og erstatningsfastsettelse gjennom rettslig skjønn. Det var imidlertid ikke mulig å komme til enighet med alle, og for enkelte utmarkseiendommer var det heller ikke mulig å fastslå den faktiske eieren av eiendommen.

Erstatning for 106 eiendommer måtte fastsettes i retten

Skjønnsforhandlinger for å fastsette erstatningen til de gjenværende grunneierne ble gjennomført for Lofoten tingrett over to uker i august i år. Advokatene Bård Skeie Hagen og Fredrik Høyang Røsholdt fra Selmer representerte Lofotkraft i skjønnet. På den andre siden sto ca. 150 grunneiere fordelt på 106 eiendommer som ikke var forlikt ut av saken. I løpet av åtte dager ble samtlige eiendommer befart, og retten fikk høre anførsler om strålingsfare, planlagte hyttefelt som ikke lenger kunne bygges og utsikt som ble ødelagt av "monstermaster". Erstatningskravene var mange og omfattende.

Lofotkraft vant frem

Lofoten tingrett avhjemlet skjønnet den 27. november 2017 og resultatet er svært gledelig for Lofotkraft: For 105 av 106 eiendommer ble erstatningen fastsatt i samsvar med Lofotkrafts påstand. For den siste eiendommen ble erstatningen kr 10 000 høyere enn Lofotkrafts standpunkt, men likevel betydelig lavere enn grunneierens krav. Resultatet viser at grundig forarbeid og solide faglige vurderinger har gitt full uttelling.

Kraftlinjen mellom Kleppstad og Fygle ferdigstilles i disse dager. Vi i Selmer er stolte over vårt bidrag til å sikre fremtidens strømforsyning i Lofoten, og vi ser frem til det videre samarbeidet med Lofotkraft når neste byggetrinn igangsettes etter nyttår.

Team
Team:

Fredrik Høyang Røsholdt

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:f.hoyangrosholdt@selmer.no
+47 414 07 598

» Les mer om Fredrik

Relaterte artikler:
Aktuelt

Vil du ha en nøkkelrolle i fremtidens...

Nasjonale og internasjonale energi- og klimamål har i kombinasjon med den teknologiske utviklingen [...]

Aktuelt

Helgeland Kraft blir konsern

Helgeland Kraft er blant de større regionale kraftselskapene i Norge med virksomhet innenfor [...]

Aktuelt

Håkon Sandbekk er ny partner i Selmer

Selmer satser sterkt på det grønne skiftet og henter industrierfaring fra Statkraft. Vi styrker [...]