Big data– Hvordan dele data trygt?


Mange virksomheter sitter på store datamengder – big data – som de ønsker å utnytte til for eksempel beslutningsstøttesystemer, automasjon/robotisering, diagnostisering og vedlikeholdsprogrammer. Gode avtaler og innsikt i gjeldende regelverk gir mulighet til å kommersialisere dataene.

Fagartikkel

For å få tilgang til nødvendige analysesystemer og hjelp til å utvikle anvendelige algoritmer må du ofte gi andre tilgang til dataene dine. Det gjelder også når du skal lage gode produkter og tjenester. De omtalte dataene kan være tekniske, finansielle og operasjonelle data, strategiske opplysninger, personopplysninger og annen forretningskritisk informasjon.

For å unngå at dataene kommer på avveie, misbrukes av samarbeidspartnerne eller at andres rettigheter krenkes, er det nødvendig med robuste avtaler og god kunnskap om GDPR, immaterialrett og andre rammebetingelser.

Dette må avtalen dekke

En avtale om tilgang til og bruk av big data kan i detalj regulere hvor lenge partnerne skal ha tilgang til dataene. I tillegg kan den regulere hvilke analyser de kan gjøre og hva slags algoritmer man kan lage på grunnlag av analysene, hva som skal betales i vederlag osv. Det er viktig å regulere hva overskuddsinformasjonen kan og ikke kan brukes til. Som for andre avtaler må det reguleres grundig hva konsekvensene skal være hvis dataene misbrukes eller avtalen brytes på andre måter.

Adgangen til å dele personopplysninger begrenses av GDPR. Bruk av andresdata reguleres av en rekke lovbestemte eller avtalebaserte taushetsplikter. Det er derfor svært viktig å ha kontroll på hva slags type data du besitter, hvilken rett du har til å bruke dataene og hvem du må ha samtykke fra til den planlagte bruken.

Big Data er en samlebetegnelse på de stadig økende mulighetene til å samle inn, kombinere, behandle og analysere store mengder data. Dette er mulig på grunn av teknologiske fremskritt innen sensorer som registrer data, billigere lagringskapasitet, større overføringskapasitet i data- og telekommunikasjonsnettverk og stadig bedre dataprogrammer til å analysere dataene. Kunnskap fra dataene kan programmeres inn i programvarealgoritmer. Algoritmene kan igjen inngå i nye produkter og tjenester. Se illustrasjon på en slik verdikjede her. 

Disse lovene beskytter dataene dine

Eksisterende regelverk for beskyttelse av oppfinnelser og innovasjoner gjelder også i big data-verdenen. Dette regelverket må imidlertid suppleres med gode avtaler om hvordan partene skal samarbeide i hvert enkelttilfelle. Åndsverklovens bestemmelser om vern av databaser og markedsføringslovens vern av forretningshemmeligheter gir en viss beskyttelse av rådataene. Algoritmene vil normalt være dataprogram som beskyttes som et åndsverk. Åndsverkloven gir utvikleren opphavsrett til algoritmen.

Produktene og tjenestene som algoritmene brukes i vil ofte også beskyttes etter åndsverkloven. I tillegg kan de patenteres hvis de utgjør et tilstrekkelig innovativt fremskritt. Markedsføringslovens vern av tekniske spesifikasjoner, forretningshemmeligheter og forbudet mot handlinger i strid med god forretningsskikk gir supplerende beskyttelse. Salg og annen bruk av slike produkter og tjenester må reguleres nærmere i avtale, på samme måte som andre produkter og tjenester.

Skrevet av
Skrevet av

Publisert:

18. september 2018

Nils Kristian Einstabland

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.einstabland@selmer.no
+47 402 13 723

» Les mer om Nils Kristian

Relaterte artikler:

Regulatorisk
sandkasse
for FinTech

Utvalgte selskaper skal innen utgangen av 2019 få mulighet til å teste ut produkter, teknologier [...]

Aktuelt

Vil du ha en nøkkelrolle i fremtidens...

Nasjonale og internasjonale energi- og klimamål har i kombinasjon med den teknologiske utviklingen [...]

Fagartikkel

Slik håndterer
du "WannaCry"
og andre løse..

Det verdensomspennende datavirusangrepet "WannaCry" omtales som tidenes største, og skal til nå ha [...]