Arbeidstid- hvordan etterleve et komplisert regelverk


Reglene om arbeidstid er kompliserte og mange virksomheter sliter med å håndtere reglene i praksis. Feil praktisering av regelverket kan føre til erstatningskrav fra ansatte, sanksjoner fra Arbeidstilsynet og i verste fall straffeansvar for virksomheten.

Arrangement

Samtidig etterlyser det moderne arbeidslivet mer fleksible arbeidstidsløsninger. Men hvilke løsninger kan egentlig gjennomføres innenfor dagens regelverk? På enkelte områder har det også nylig vært en utvikling i rettspraksis som arbeidsgivere må forholde seg til.

På seminaret ser vi blant annet nærmere på følgende:

Tid: Tirsdag 18. september | kl. 08.30-10.00 | Frokost fra kl. 08.00
Sted: Selmer, Tjuvholmen allé 1