Sorter etter avdeling

Søk blant våre ansatte

Yvonne Ervik


Stilling: Senioradvokat

Kompetanseområder:

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:y.ervik@selmer.no
+47 900 68 992

» Les mer om Yvonne

Kompetanse

Yvonne Ervik arbeider hovedsakelig med transaksjoner og M&A, selskapsrett og kontraktsrett.

Yvonne bistår både industrielle selskaper, venture capital-aktører og gründer- og oppstartsbedrifter i forbindelse med oppkjøp og virksomhetsoverdragelser, fusjoner/fisjoner og kapitalforhøyelser. Hun har særlig erfaring med due diligence-gjennomganger, utarbeidelse av avtaler, forhandlinger og gjennomføring av slike transaksjoner. Yvonne rådgir også i styre- og aksjonærspørsmål, utarbeider selskapsdokumentasjon og aksjonæravtaler.

Arbeidserfaring og utdannelse

Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer AS, 2018–
Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2015–2017
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer DA, 2012–2015
Master i Rettsvitenskap – Universitetet i Oslo, 2012
Foreleser for juridiske kontormedarbeidere – Treider Fagskol, 2011–2012
Vitenskapelig assistent – Institutt for privatrett, UiO, 2011–2012
Praktikant – Advokatfirmaene Selmer og Wiersholm, 2010
Advokatsekretær/kveldssekretær – Advokatfirmaet Selmer DA, 2002–2012
Advokatsekretær – Treider College, 2001

Publikasjoner

Masteroppgave – Styremedlemmers erstatningsansvar for miljøskade, 2012
Senioradvokater

Jon D. Bjerkem

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:j.bjerkem@selmer.no
+47 482 95 665

» Les mer om Jon

Yvonne Ervik

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:y.ervik@selmer.no
+47 900 68 992

» Les mer om Yvonne

Anders Sanderlien Hole

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.hole@selmer.no
+47 909 89 930

» Les mer om Anders

Heidi Holmelin

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.holmelin@selmer.no
+47 926 27 407

» Les mer om Heidi

Hilde Høksnes

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.hoksnes@selmer.no
+47 905 92 465

» Les mer om Hilde

Anja Lange

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.lange@selmer.no
+47 975 72 936

» Les mer om Anja

Martin Lüttichau

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.luttichau@selmer.no
+47 414 02 110

» Les mer om Martin

Karen Anne Rekkedal

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:k.rekkedal@selmer.no
+47 917 75 654

» Les mer om Karen Anne

Dan Sørensen

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.sorensen@selmer.no
+47 971 71 074

» Les mer om Dan