Søk blant våre ansatte

Yvonne Ervik


Stilling: Senioradvokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:y.ervik@selmer.no
+47 900 68 992

» Les mer om Yvonne

Kompetanse

Yvonne Ervik arbeider hovedsakelig med transaksjoner og M&A, selskapsrett og kontraktsrett.

Yvonne bistår både industrielle selskaper, venture capital aktører og gründer- og oppstartsbedrifter i forbindelse med oppkjøp og virksomhetsoverdragelser, fusjoner/fisjoner og kapitalforhøyelser. Hun har særlig erfaring med due diligence gjennomganger, utarbeidelse av avtaler, forhandlinger og gjennomføring av slike transaksjoner. Yvonne rådgir også i styre- og aksjonærspørsmål, utarbeider selskapsdokumentasjon og aksjonæravtaler.

Arbeidserfaring og utdannelse

Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2018–
Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2015–2017
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer DA, 2012–2015
Master i Rettsvitenskap – Universitetet i Oslo, 2012
Foreleser for juridiske kontormedarbeidere – Treider Fagskol, 2011–2012
Vitenskapelig assistent – Institutt for privatrett, UiO, 2011–2012
Praktikant – Advokatfirmaene Selmer og Wiersholm, 2010
Advokatsekretær/kveldssekretær – Advokatfirmaet Selmer DA, 2002–2012
Advokatsekretær – Treider College, 2001

Publikasjoner

Masteroppgave – Styremedlemmers erstatningsansvar for miljøskade, 2012
Senioradvokater

Yvonne Ervik

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:y.ervik@selmer.no
+47 900 68 992

» Les mer om Yvonne

Mari Helen Gulsvik

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.gulsvik@selmer.no
+ 47 414 40 873

» Les mer om Mari Helen

Heidi Holmelin

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.holmelin@selmer.no
+47 926 27 407

» Les mer om Heidi

Daniel Løken Høgtun

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.hogtun@selmer.no
+ 47 924 00 754

» Les mer om Daniel

Anja Lange

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.lange@selmer.no
+47 975 72 936

» Les mer om Anja

Martin Lüttichau

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.luttichau@selmer.no
+47 414 02 110

» Les mer om Martin

Karen Anne Rekkedal

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:k.rekkedal@selmer.no
+47 917 75 654

» Les mer om Karen Anne