Søk blant våre ansatte

Monica Bårdseth


Stilling: Senioradvokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:m.baardseth@selmer.no
+ 47 928 81 399

» Les mer om Monica

Kompetanse

Monica Bårdseth rådgir selskaper med problemstillinger innenfor compliance-området. Hun jobber særlig med rådgivning tilknyttet anti-korrupsjon, gransking og omdømme, og risikovurderinger tilknyttet tredjeparter, slik som bakgrunnssjekk og integritetsundersøkelser (IDD), compliance-revisjoner i kontraktsforhold (audits) og due diligence i transaksjonssammenheng. Videre bistår hun med utarbeidelse, revisjon og implementering av styrende retningslinjer og rutiner, inkludert rådgivning til aksjonærer og styrer. Monica har omfattende erfaring med å utarbeide og gjennomføre treningsprogrammer i samfunnsansvarsrelaterte spørsmål (compliance/CSR) for ulike nivåer i større organisasjoner, inkludert ledelse og styre. Hun har også arbeidet med etablering og oppfølgning av samfunnsansvarprogrammer, herunder anti-korrupsjonsprogrammer, samt hatt ansvar for undersøkelse og oppfølgning av varslingssaker.

Monica har lang erfaring som rådgiver for oljeservice- og leverandørbransjen i forbindelse med etablering, gjennomføring og avslutning av olje- og gassprosjekter, og andre komplekse bygge- og entrepriseoppdrag. Hun har meget god kompetanse på bransjens standardavtaler for leveranse til norsk kontinentalsokkel, blant annet gjennom sin deltakelse for leverandørbransjen i forhandlingene og sluttføringen om reviderte standardavtaler for EPC- og fabrikasjonsavtaler til norsk sokkel (NTK 15/NTK 15-Modifikasjon/NF15). Monica har også erfaring fra bransjeorganisasjonsarbeid, blant annet gjennom tidligere nestlederverv i Norsk Industris bransjeforening for Olje og Gass' juridiske forum, hvor hun var med på å etablere rammene for forumets virksomhet.

Hun har også arbeidet som rådgiver, styremedlem og styresekretær i ulike selskaper i Norge og internasjonalt, og har erfaring som strategisk og kommersiell rådgiver til toppledelse og styre.

Arbeidserfaring og utdannelse

Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2016–
AFF Yngre Ledere, 2011
Juridisk direktør/General Counsel/Chief Compliance Officer – Aibel AS, 2008–2016
Advokat – BAHR, 2000–2008
Cand. Jur. – Universitetet i Oslo, 1999
Praktikant – Sivilombudsmannen, 1998–1999
Senioradvokater

Yvonne Ervik

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:y.ervik@selmer.no
+47 900 68 992

» Les mer om Yvonne

Mari Helen Gulsvik

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.gulsvik@selmer.no
+ 47 414 40 873

» Les mer om Mari Helen

Heidi Holmelin

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.holmelin@selmer.no
+47 926 27 407

» Les mer om Heidi

Daniel Løken Høgtun

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.hogtun@selmer.no
+ 47 924 00 754

» Les mer om Daniel

Anja Lange

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.lange@selmer.no
+47 975 72 936

» Les mer om Anja

Martin Lüttichau

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.luttichau@selmer.no
+47 414 02 110

» Les mer om Martin

Karen Anne Rekkedal

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:k.rekkedal@selmer.no
+47 917 75 654

» Les mer om Karen Anne