Søk blant våre ansatte

Martin Lüttichau


Stilling: Senioradvokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:m.luttichau@selmer.no
+47 414 02 110

» Les mer om Martin

Kompetanse

Martin Lüttichau arbeider med tvisteløsning og eiendomsrettslige problemstillinger. Han bistår ofte entreprenører og byggherrer i tvister om kontraktforståelse og sluttoppgjør. Martin arbeider også med midlertidig sikring av krav og utredninger av komplekse prosessuelle problemstillinger. Han har god kompetanse på forliksforhandlinger og megling gjennom sin erfaring fra domstolene.

Innenfor eiendom har Martin bred erfaring med plan- og bygningsrett, og bistår jevnlig utbyggere ved gjennomføring av større planprosesser og byggeprosjekter. Martin har også betydelig erfaring med seksjonering, oppretting og deling av eiendom som ledd i realisering av utviklingsprosjekter. Han bistår jevnlig entreprenører og byggherrer i forhandlinger og ved utarbeidelse av entreprisekontrakter.

Arbeidserfaring og utdannelse

Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2018–
Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2014–2017
Dommerfullmektig – Sandefjord tingrett, 2012–2013
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer DA, 2010–2013
Rådgiver – Plan- og bygningsetaten i Oslo, 2009
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo, 2009
Praktikant – Advokatfirmaene Thommessen og Vogt & Wiig, 2008–2009
Bachelor i samfunnsøkonomi – Universitetet i Oslo, 2004

Publikasjoner

Masteroppgave – Straff for forsettlig drap – En analyse og vurdering av utviklingen de seneste 15 årene, 2009
Senioradvokater

Yvonne Ervik

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:y.ervik@selmer.no
+47 900 68 992

» Les mer om Yvonne

Heidi Holmelin

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.holmelin@selmer.no
+47 926 27 407

» Les mer om Heidi

Anja Lange

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.lange@selmer.no
+47 975 72 936

» Les mer om Anja

Martin Lüttichau

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.luttichau@selmer.no
+47 414 02 110

» Les mer om Martin

Karen Anne Rekkedal

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:k.rekkedal@selmer.no
+47 917 75 654

» Les mer om Karen Anne