Sorter etter avdeling

Søk blant våre ansatte

Martin Bogstrand Sørensen


Stilling: Senioradvokat

Kompetanseområder:

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:m.sorensen@selmer.no
+47 986 97 074

» Les mer om Martin

Kompetanse

Martin Bogstrand Sørensen arbeider i første rekke med tvistesaker, både i tilknytning til fast eiendom og i andre saker hvor det offentlige er part.

Martin har bred erfaring med å bistå selskaper med å ivareta sine interesser overfor offentlige myndigheter, særlig ved ekspropriasjon og andre typer inngrep i private interesser, samt i plan- og bygningssaker. I disse sakene trekker Martin også veksler på sin erfaring med denne type problemstillinger fra sitt tidligere arbeid hos Sivilombudsmannen. Han bistår også i tvister mellom private parter, særlig tilknyttet entreprise, kjøp og salg av eiendom, leieforhold og tomtefeste, og prosederer jevnlig saker for domstolene.

Arbeidserfaring og utdannelse

Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer AS, 2016–
Advokatfullmektig/fast advokat, Advokatfirmaet Selmer DA, 2011–2015
Førstekonsulent – Sivilombudsmannen, 2009–2011
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, 2007–2009
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Tromsø, 2007
Grunnfag og mellomfag filosofi – Universitetet i Tromsø, 2002

Publikasjoner

En sammenlignende fremstilling av reglene om selgerens opplysningsplikt etter avhendingslova § 3-7 og avtaleloven § 33 – Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø – skriftserie nr. 73,
Senioradvokater

Jon D. Bjerkem

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:j.bjerkem@selmer.no
+47 482 95 665

» Les mer om Jon

Yvonne Ervik

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:y.ervik@selmer.no
+47 900 68 992

» Les mer om Yvonne

Anders Sanderlien Hole

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.hole@selmer.no
+47 909 89 930

» Les mer om Anders

Heidi Holmelin

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.holmelin@selmer.no
+47 926 27 407

» Les mer om Heidi

Hilde Høksnes

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.hoksnes@selmer.no
+47 905 92 465

» Les mer om Hilde

Anja Lange

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.lange@selmer.no
+47 975 72 936

» Les mer om Anja

Martin Lüttichau

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.luttichau@selmer.no
+47 414 02 110

» Les mer om Martin

Karen Anne Rekkedal

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:k.rekkedal@selmer.no
+47 917 75 654

» Les mer om Karen Anne

Dan Sørensen

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.sorensen@selmer.no
+47 971 71 074

» Les mer om Dan