Søk blant våre ansatte

Mari Helen Gulsvik


Stilling: Senioradvokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:m.gulsvik@selmer.no
+ 47 414 40 873

» Les mer om Mari Helen

Kompetanse

Mari Helen Gulsvik arbeider primært med rettsforhold forbundet med fast eiendom, og har allsidig erfaring med rådgivning knyttet til utbyggings- og utviklingsprosjekter, eiendomstransaksjoner, prosesser for domstolene og forvaltningssaker.

Mari Helen har særlig god kompetanse innenfor reguleringsjus og håndtering av problemstillinger som oppstår i tidlig fase av eiendomsutviklingsprosjekter. I slike prosjekter bistår hun blant annet med utforming av reguleringsbestemmelser/rekkefølgekrav, og strukturering eller etablering av rettigheter som er nødvendig for å få området regulert og for å få utstedt nødvendige byggetillatelser. Dette omfatter blant annet avklaring og håndtering av konsekvenser av heftelser og planbestemmelser, fradeling, sammenføying, arealoverføring, opprettelse av anleggseiendom, seksjonering, stiftelse av servitutter og grunnerverv. I tillegg har hun særlig erfaring med søknad om refusjon av infrastrukturkostnader etter plan- og bygningsloven.

Mari Helen har også meget god kompetanse innen ekspropriasjonsrett. Hun har bistått i en rekke saker om ekspropriasjon til infrastrukturtiltak som nettutbygging, veianlegg, jernbane og flyplasser, både rettighetserverv gjennom avtale og ved ekspropriasjonsskjønn.

Mari Helen prosederer jevnlig saker som gjelder fast eiendoms rettsforhold både for tingrett, lagmannsrett og jordskifterett og ved rettslige skjønn.

Mari Helen er medlem av Juristenes Utdanningssenters fagutvalg for tingsrett.

Arbeidserfaring og utdannelse

Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2014–
Senioradvokat – Advokatfirmaet Haavind AS, 2008–2014
Dommerfullmektig – Vesterålen tingrett, 2007–2008
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Gulsvik m.fl., 2006–2007
Fagkonsulent – Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, 2005–2006
Rådgiver – Statskog SF, 2003–2005
Cand. Jur. – Universitetet i Oslo, 2003
Diverse bedriftsøkonomiske fag – BI, 2003
Senioradvokater

Yvonne Ervik

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:y.ervik@selmer.no
+47 900 68 992

» Les mer om Yvonne

Mari Helen Gulsvik

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.gulsvik@selmer.no
+ 47 414 40 873

» Les mer om Mari Helen

Heidi Holmelin

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.holmelin@selmer.no
+47 926 27 407

» Les mer om Heidi

Daniel Løken Høgtun

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.hogtun@selmer.no
+ 47 924 00 754

» Les mer om Daniel

Anja Lange

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.lange@selmer.no
+47 975 72 936

» Les mer om Anja

Martin Lüttichau

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.luttichau@selmer.no
+47 414 02 110

» Les mer om Martin

Karen Anne Rekkedal

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:k.rekkedal@selmer.no
+47 917 75 654

» Les mer om Karen Anne