Sorter etter avdeling

Søk blant våre ansatte

Karen Anne Rekkedal


Stilling: Senioradvokat

Kompetanseområder:

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:k.rekkedal@selmer.no
+47 917 75 654

» Les mer om Karen Anne

Kompetanse

Karen Anne har offentlige anskaffelser som sin spesialitet og har arbeidet med dette siden hun ble uteksaminert i 2007. Hun bistår offentlige aktører med vurdering av hvilke offentlige organ som er omfattet av anskaffelsesregelverket, hvilke anskaffelsesprosedyrer innkjøper skal følge, utforming av konkurransegrunnlag, gjennomføring av konkurranser, klageprosesser for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) og domstolene, samt andre problemstillinger relatert til anbudskontrakter. Flere av oppdragsgiverne er regulert av forsyningsforskriften og Karen Anne er dermed godt kjent med både forsyningssektoren og klassisk sektor.

På leverandørsiden har Karen Anne bistått en rekke selskaper med utforming av tilbud, vurdering av anbudssamarbeid, klageprosesser for KOFA og domstolene og problemstillinger som oppstår ved endringer i eller forlengelse av avtaler. Karen Anne har bred bransjeerfaring og jobbet med aktører innen telekom, bygg og anlegg, entreprise, helse- og kollektivtransportsektorene.

Gjennom sitt arbeid med anskaffelser har Karen Anne arbeidet mye med offentleglova, som spørsmål knyttet til innsynsbegjæringer under anbudsprosesser og habilitetsvurderinger. Karen Anne bistår også selskaper med selskaps- og konkurranserettslige vurderinger i forbindelse med fusjoner og oppkjøp.

Karen Anne holder foredrag om temaer innen offentlige anskaffelser både for offentlige aktører og for leverandører til det offentlige.

Arbeidserfaring og utdannelse

Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2017–
Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2010–2016
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer DA, 2008–2010
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo, 2007
Studier i EU Law, Company Law, Law of Contract and Public International Law – University of Southampton, 2006

Publikasjoner

Masteroppgave – Norske konsesjonsordninger under Tjenestedirektivet, 2007
Senioradvokater

Jon D. Bjerkem

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:j.bjerkem@selmer.no
+47 482 95 665

» Les mer om Jon

Yvonne Ervik

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:y.ervik@selmer.no
+47 900 68 992

» Les mer om Yvonne

Anders Sanderlien Hole

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.hole@selmer.no
+47 909 89 930

» Les mer om Anders

Heidi Holmelin

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.holmelin@selmer.no
+47 926 27 407

» Les mer om Heidi

Hilde Høksnes

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.hoksnes@selmer.no
+47 905 92 465

» Les mer om Hilde

Anja Lange

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.lange@selmer.no
+47 975 72 936

» Les mer om Anja

Martin Lüttichau

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.luttichau@selmer.no
+47 414 02 110

» Les mer om Martin

Karen Anne Rekkedal

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:k.rekkedal@selmer.no
+47 917 75 654

» Les mer om Karen Anne

Dan Sørensen

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.sorensen@selmer.no
+47 971 71 074

» Les mer om Dan