Søk blant våre ansatte

Jon Fredrik Johansen


Stilling: Senioradvokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:j.johansen@selmer.no
+47 917 99 854

» Les mer om Jon Fredrik

Kompetanse

Jon Fredrik Johansen arbeider med selskapsrett og er spesialisert innen børs- og verdipapirrett samt regler om eierstyring og selskapsledelse for noterte selskaper. Johansens primærarbeidsområde er private og offentlige emisjoner, fusjoner, fisjoner, oppkjøp og salg av selskaper og virksomhet knyttet til noterte selskaper, i tillegg til løpende rådgivning innen sitt spesialområde.

Arbeidserfaring og utdannelse

Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2014–
Advokatfullmektig/Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2007–2013
Praktikant – Advokatfirmaene Selmer og Schjødt, 2007
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen, 2007

Publikasjoner

Masteroppgave – Verdsettelse ved tvangsoverdragelse etter aksjeloven § 4-26 og allmennaksjeloven § 4-25 – Rettslige problemstillinger ved verdsettelsesprinsippet, 2007
Senioradvokater

Mari Helen Gulsvik

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.gulsvik@selmer.no
+ 47 414 40 873

» Les mer om Mari Helen

Bård Skeie Hagen

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:b.hagen@selmer.no
+47 995 89 988

» Les mer om Bård

Heidi Holmelin

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.holmelin@selmer.no
+47 926 27 407

» Les mer om Heidi

Daniel Løken Høgtun

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.hogtun@selmer.no
+ 47 924 00 754

» Les mer om Daniel

Karen Anne Rekkedal

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:k.rekkedal@selmer.no
+47 917 75 654

» Les mer om Karen Anne

Martin Bogstrand Sørensen

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.sorensen@selmer.no
+47 986 97 074

» Les mer om Martin

Lars-Petter Weyer-Larsen

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.p.weyer-larsen@selmer.no
+47 938 99 239

» Les mer om Lars-Petter