Søk blant våre ansatte

Joar Holme Støylen


Stilling: Senioradvokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:j.stoylen@selmer.no
+47 476 33 176

» Les mer om Joar

Kompetanse

Joar Holme Støylen arbeider særlig med konkurranserett, personvern og kontrakter innenfor telekom og IT.

Innen konkurranserett bistår Joar kunder med vurdering av konkurranserettslig risiko i forbindelse med transaksjoner, etterforskningsprosesser og fusjonskontroll for Konkurransetilsynet, Europakommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Han har bistått i flere av de større fusjonskontrollprosessene for Konkurransetilsynet de senere årene og har ledelseserfaring fra slike prosesser. Joar bistår også med konkurranse- og personvernrettslige compliance programmer for selskaper, i tillegg til løpende konkurranse- og personvernrettslig rådgivning.

Gjennom arbeid med kommersielle kontrakter og forhandlinger for aktører innen telekom og IT har Joar meget god kompetanse på relevante rammevilkår og bred erfaring med rettslige og kommersielle standarder knyttet til salg og kjøp av IT-tjenester med tilhørende prosjekt- og risikostyring. Joar har særlig erfaring med større IT-prosjekter, slik som ERP, outsourcing og application management. Han rådgir i alle faser av slike prosjekter – fra RFP-prosess til kontraktsutforming og forhandlinger og videre til kontraktsoppfølging gjennom prosjektets levetid.

Joar prosederer også saker for alminnelige domstoler, og hans kompetanse innen IT og telekom gir ham en særlig god forståelse for prosessuell risiko knyttet til tvister innen disse bransjene.

Arbeidserfaring og utdannelse

Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2016–
Advokatfullmektig/fast advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2010–2015
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen, 2009
Praktikant – advokatfirmaene Arntzen de Besche og Schjødt, 2008

Publikasjoner

Masteroppgave – The End of Liner Conferences? The New Competition Regime for Liner Shipping: Legal and Practical Consequences for European Maritime Transport, 2009
Senioradvokater

Mari Helen Gulsvik

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.gulsvik@selmer.no
+ 47 414 40 873

» Les mer om Mari Helen

Bård Skeie Hagen

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:b.hagen@selmer.no
+47 995 89 988

» Les mer om Bård

Heidi Holmelin

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.holmelin@selmer.no
+47 926 27 407

» Les mer om Heidi

Daniel Løken Høgtun

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.hogtun@selmer.no
+ 47 924 00 754

» Les mer om Daniel

Karen Anne Rekkedal

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:k.rekkedal@selmer.no
+47 917 75 654

» Les mer om Karen Anne

Martin Bogstrand Sørensen

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.sorensen@selmer.no
+47 986 97 074

» Les mer om Martin