Søk blant våre ansatte

Joar Holme Støylen


Stilling: Senioradvokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:j.stoylen@selmer.no
+47 476 33 176

» Les mer om Joar

Kompetanse

Joar Holme Støylen er tilknyttet forretningsområdet Teknologi og Media og arbeider primært med kontrakter innenfor telekom og IT, konkurranserett og personvern.

Støylen har betydelig erfaring med IT prosjekter og kontrahering av IT-leveranser, inkludert utviklingsprosjekter, outsourcing og lisensieringsmodeller. Støylen bistår både kunder og leverandører fra konkurranseutsettelse og videre til kontraktsutforming, forhandling og løpende bistand i prosjektets levetid. Han har god erfaring med å jobbe tett på utviklings- og implementeringsprosjekter, med veiledning til både innkjøper og leverandør. Erfaring med IT prosjekter går på tvers av en rekke sektorer, herunder shippping, detaljhandel, banknæring og telekom.

Støylen har videre erfaring med telekom og kritisk infrastruktur (onshore og offshore), ut i fra kontraktsutforming og forhandlinger, tvistehåndtering, oppkjøpsprosesser og konkurranserettslig fusjonskontroll.  

Innenfor konkurranserett bistår Støylen med løpende kommersiell rådgivning for å sikre etterlevelse av konkurransereglene nasjonalt og i EU. Dette inkluderer kontroll av samarbeidsformer, distribusjonssystmer, innkjøps- og leveransebetingelser mv. Støylen har også betydelig erfaring med konkurranserettslig etterforskning, har bistått klienter i forbindelse med etterforskning og bevissikring ("dawn raid") både fra Konkurransetilsynet og EFTAs overvåkningsorgan. Støylen er del av Selmers dawn-raid team, som rykker ut til klienter dersom offentlige tilsynsmyndigheter gjennomfører tilsyn og uanmeldt bevissikring.

For å sikre regulatorisk etterlevelse, både innen konkurranserett og personvern, bistår Støylen med utarbeidelse og implementering av interne retningslinjer og prosesser, herunder kurs og workshops. Støylen er i denne sammenhen medlem av Selmers personverngruppe, som for tiden fokuserer særlig på forberedelse av klienter på de nye personvernreglene fra EU som vil tre i kraft i 2018.

Støylen har videre nylig erfaring som in-house counsel i Aibel, hvor han blant annet jobbet med compliance program innen personvern og konkurranse, innkjøp av IT og software løsninger og entreprise.

Arbeidserfaring og utdannelse

Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2016–
Advokatfullmektig/fast advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2010–2015
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen, 2009
Praktikant – advokatfirmaene Arntzen de Besche og Schjødt, 2008

Publikasjoner

Masteroppgave – The End of Liner Conferences? The New Competition Regime for Liner Shipping: Legal and Practical Consequences for European Maritime Transport, 2009
Senioradvokater

Yvonne Ervik

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:y.ervik@selmer.no
+47 900 68 992

» Les mer om Yvonne

Heidi Holmelin

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.holmelin@selmer.no
+47 926 27 407

» Les mer om Heidi

Anja Lange

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.lange@selmer.no
+47 975 72 936

» Les mer om Anja

Martin Lüttichau

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.luttichau@selmer.no
+47 414 02 110

» Les mer om Martin

Karen Anne Rekkedal

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:k.rekkedal@selmer.no
+47 917 75 654

» Les mer om Karen Anne