Sorter etter avdeling

Søk blant våre ansatte

Hilde Høksnes


Stilling: Senioradvokat

Kompetanseområder:

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:h.hoksnes@selmer.no
+47 905 92 465

» Les mer om Hilde

Kompetanse

Hilde Høksnes arbeider hovedsakelig med regulatoriske spørsmål knyttet til foretak under Finanstilsynets tilsyn, med særlig fokus på rammevilkår og strukturtilpasning for banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper.

Hun bistår med etablering og organisering av nye foretak, søknad om konsesjon, interne rutiner og retningslinjer, kundeavtaler, produktutvikling, i tillegg til løpende overholdelse av rammebetingelsene. Hilde har særlig erfaring med strukturendringer i sparebanksektoren, som blant annet sammenslåing og etablering av sparebankstiftelser, samt rådgivning i prosesser mot Finanstilsynet og Finansdepartementet.

Gjennom bakgrunnen fra Finanstilsynet har Hilde meget god innsikt i rammebetingelsene for finansforetak og tilsynsprosesser, samt erfaring fra internasjonalt arbeid gjennom tidligere deltakelse i Insurance Groups Supervision Committee i European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA).

Hilde har også gjennom verv i finansforetak og rolle som styresekretær i bank, god bransjeinnsikt og kompetanse på strategiske prosesser, forretningsutvikling og compliance-arbeid.

Arbeidserfaring og utdannelse

Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer AS, 2013–
Advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2009–2012
Rådgiver/seniorrådgiver – Finanstilsynet, 2005–2009
Dommerfullmektig – Drammen tingrett, 2003–2005
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Thommessen AS, 2001–2003
Cand.jur. – Universitetet i Oslo, 2000
Spesialfag – University of Edinburgh, 2000

Publikasjoner

Når kreves det tillatelse for tegning og kjøp av egenkapitalbevis? – Sparebankbladet, 2015
Kan sparebankstiftelser kun gi gaver fra overskuddet? – Sparebankbladet, 2016
Vil nye rammebetingelser gjøre investeringer i infrastruktur mer attraktivt? – Nordisk Forsikringstidsskrift, 2016
Huskeliste for avholdelse av ordinær generalforsamling i sparebanker – Sparebankbladet, 2016
Sparebanker må velge: Provisjon eller uavhengig rådgiver – Sparebankbladet, 2017
Senioradvokater

Jon D. Bjerkem

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:j.bjerkem@selmer.no
+47 482 95 665

» Les mer om Jon

Yvonne Ervik

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:y.ervik@selmer.no
+47 900 68 992

» Les mer om Yvonne

Anders Sanderlien Hole

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.hole@selmer.no
+47 909 89 930

» Les mer om Anders

Heidi Holmelin

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.holmelin@selmer.no
+47 926 27 407

» Les mer om Heidi

Hilde Høksnes

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.hoksnes@selmer.no
+47 905 92 465

» Les mer om Hilde

Anja Lange

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.lange@selmer.no
+47 975 72 936

» Les mer om Anja

Martin Lüttichau

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.luttichau@selmer.no
+47 414 02 110

» Les mer om Martin

Karen Anne Rekkedal

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:k.rekkedal@selmer.no
+47 917 75 654

» Les mer om Karen Anne

Dan Sørensen

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.sorensen@selmer.no
+47 971 71 074

» Les mer om Dan