Sorter etter avdeling

Søk blant våre ansatte

Heidi Holmelin


Stilling: Senioradvokat

Kompetanseområder:

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:h.holmelin@selmer.no
+47 926 27 407

» Les mer om Heidi

Kompetanse

Heidi Holmelin hjelper utleiere og leietakere med utarbeidelse og inngåelse av leiekontrakter for næringsbygg, både bygg under oppføring og eksisterende bygg, og med rådgivning knyttet til eksisterende leieforhold. Hun arbeider også jevnlig med eiendomstransaksjoner, hvor hun blant annet bistår med gjennomføring av due diligence undersøkelser, kontraktsforhandlinger og oppgjør. I tillegg har Heidi erfaring fra eiendomsutviklingsprosjekter, hvor hun har bistått med utarbeidelse av samarbeidsavtaler, sikring av ulike bruksrettigheter, seksjonering og tinglysing.

Heidi har også god erfaring med utredning og vurdering av miljørettslige spørsmål, særlig knyttet til forurensning i grunn og sedimenter/havbunnen. Hun bistår både med håndtering av slike spørsmål i transaksjoner og i saker hvor forurensingsmyndighetene har gitt pålegg om undersøkelser eller tiltak.

Arbeidserfaring og utdannelse

Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer AS, 2017–
Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2013–2016
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer DA, 2009–2013
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo, 2009
Vitenskapelig assistent – Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, 2008–2009
Tysk for jurister – Universitetet i Oslo, 2008
Diverse fag innen psykologi og kriminologi – Universitetet i Oslo, 2002–2006

Publikasjoner

Tilbakelevering av lokale – Estate Lokaler, 2012
Masteroppgave – Europeisk arrestordre – et nytt system for utlevering av lovbrytere?, 2009
Senioradvokater

Jon D. Bjerkem

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:j.bjerkem@selmer.no
+47 482 95 665

» Les mer om Jon

Yvonne Ervik

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:y.ervik@selmer.no
+47 900 68 992

» Les mer om Yvonne

Anders Sanderlien Hole

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.hole@selmer.no
+47 909 89 930

» Les mer om Anders

Heidi Holmelin

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.holmelin@selmer.no
+47 926 27 407

» Les mer om Heidi

Hilde Høksnes

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.hoksnes@selmer.no
+47 905 92 465

» Les mer om Hilde

Anja Lange

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.lange@selmer.no
+47 975 72 936

» Les mer om Anja

Martin Lüttichau

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.luttichau@selmer.no
+47 414 02 110

» Les mer om Martin

Karen Anne Rekkedal

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:k.rekkedal@selmer.no
+47 917 75 654

» Les mer om Karen Anne

Dan Sørensen

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.sorensen@selmer.no
+47 971 71 074

» Les mer om Dan