Søk blant våre ansatte

Daniel Løken Høgtun


Stilling: Senioradvokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:d.hogtun@selmer.no
+ 47 924 00 754

» Les mer om Daniel

Kompetanse

Daniel Løken Høgtun arbeider med skatt og selskapsrett. Han bistår selskaper med strukturering av oppkjøp og transaksjoner, restruktureringer, ligningsprosesser, generell skatterådgivning, skatteplanlegging og grenseoverskridende skattespørsmål. Daniel har også erfaring med prosjektstyring og -gjennomføring fra flere oppkjøps- og restruktureringsprosjekter. 

Gjennom rådgivning til selskaper innen bransjer som eiendom, IT, shipping og olje og gass har Daniel opparbeidet seg bred bransjekompetanse. I tillegg har Daniel erfaring med rådgivning til  investorer i Private Equity-fond og Private Equity-fond-i-fond.

Daniel er aktiv i skattemiljøet og er styremedlem i Young IFA Network (YIN), et understyre av den verdensomspennende organisasjonen International Fiscal Associations norske virksomhet . Videre har han vært med på å stifte foreningen Ung i Næringseiendom, et bransjenettverk for yngre, profesjonelle eiendomsaktører, hvor han også er styremedlem.

Arbeidserfaring og utdannelse

Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2015–
Advokatfullmektig/manager/advokat/senior manager — KPMG Law Advokatfirma, 2009–2015
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo, 2009

Publikasjoner

​Omdanning av deltakerlignede eiendomsselskaper – Revisjon og Regnskap, 4/2015
Investeringer i utenlandske deltakerlignede selskaper: En skatterettslig hengemyr! – Revisjon og Regnskap, 5/2012
Ulovfestet gjennomskjæring ved utfisjonering av fast eiendom: Uklar rettstilstand med behov for opprydding – Revisjon og Regnskap, 3/2012
Senioradvokater

Yvonne Ervik

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:y.ervik@selmer.no
+47 900 68 992

» Les mer om Yvonne

Mari Helen Gulsvik

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.gulsvik@selmer.no
+ 47 414 40 873

» Les mer om Mari Helen

Heidi Holmelin

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.holmelin@selmer.no
+47 926 27 407

» Les mer om Heidi

Daniel Løken Høgtun

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.hogtun@selmer.no
+ 47 924 00 754

» Les mer om Daniel

Anja Lange

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.lange@selmer.no
+47 975 72 936

» Les mer om Anja

Martin Lüttichau

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.luttichau@selmer.no
+47 414 02 110

» Les mer om Martin

Karen Anne Rekkedal

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:k.rekkedal@selmer.no
+47 917 75 654

» Les mer om Karen Anne