Søk blant våre ansatte

Bård Skeie Hagen


Stilling: Senioradvokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:b.hagen@selmer.no
+47 995 89 988

» Les mer om Bård

Kompetanse

Bård Skeie Hagen arbeider primært med tvisteløsning og prosedyre, i tillegg til entreprise og alminnelige kontraktsrettslige problemstillinger.

Bård fører jevnlig saker både for de alminnelige domstoler og for voldgiftsrett, og han har bred erfaring med omfattende og kompliserte rettstvister innenfor flere rettsområder og bransjer, både som advokat og dommerfullmektig. I hans praksis har han håndtert en rekke kontraktsrettslige tvistesaker, ansvarssaker i og utenfor kontrakt, samt  land- og sjøbaserte tilvirkningssaker. Som ledd i tvisteløsningsarbeidet hjelper han også kunder med tvisteløsningsstrategi, forhandlinger og i rettsmekling.

Bårds praksis omfatter også rådgivning til kunder om kontrakts- og obligasjonsrettslige forhold. I tillegg bistår han byggherrer og entreprenører i valg, utforming og oppfølging av entreprisekontrakter både innen eiendom og skipsbygging, i tillegg til sluttoppgjør og tvister knyttet til slike kontraktsforhold.

Bård er engasjert av stiftelsen Lovdata som merknadsforfatter til nye dommer, avgjørelser og lovbestemmelser.

Arbeidserfaring og utdannelse

Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2014–
Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2012–2013
Dommerfullmektig – Oslo tingrett, 2010–2012
Advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2008–2010
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer DA, 2006–2008
Cand.jur. – Universitetet i Bergen, 2006
Senioradvokater

Yvonne Ervik

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:y.ervik@selmer.no
+47 900 68 992

» Les mer om Yvonne

Mari Helen Gulsvik

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.gulsvik@selmer.no
+ 47 414 40 873

» Les mer om Mari Helen

Bård Skeie Hagen

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:b.hagen@selmer.no
+47 995 89 988

» Les mer om Bård

Heidi Holmelin

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.holmelin@selmer.no
+47 926 27 407

» Les mer om Heidi

Daniel Løken Høgtun

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.hogtun@selmer.no
+ 47 924 00 754

» Les mer om Daniel

Anja Lange

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.lange@selmer.no
+47 975 72 936

» Les mer om Anja

Martin Lüttichau

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.luttichau@selmer.no
+47 414 02 110

» Les mer om Martin

Karen Anne Rekkedal

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:k.rekkedal@selmer.no
+47 917 75 654

» Les mer om Karen Anne