Søk blant våre ansatte

Andreas Jarbø


Stilling: Senioradvokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:a.jarbo@selmer.no
+47 930 09 007

» Les mer om Andreas

Kompetanse

Andreas Jarbø arbeider med børs- og verdipapirrett, selskapsrett og transaksjoner, og bistår med børsnoteringer, kapitalmarkedstransaksjoner som utstedelse og salg av aksjer og obligasjoner, oppkjøp, aksjonærspørsmål og løpende selskapsrettslig rådgivning.

Andreas har bred erfaring med børsnoterings- og emisjonsprosesser og med restrukturering av selskaper med noterte aksjer eller noterte obligasjonslån, og bistår både utstedere og tilretteleggere i slike prosesser. Han har særlig god kompetanse på noterte utstederes informasjonsplikt, og rådgir både selskaper og aksjeeiere i spørsmål om eierstyring og selskapsledelse.

Andreas har også erfaring med oppkjøp og fusjoner av unoterte selskaper, utarbeidelse av aksjonæravtaler og generell selskapsrettslig rådgivning. Han har bistått i flere emisjoner og fusjoner av finansieringsforetak, særlig innenfor sparebank- og forsikringssektoren.

Andreas holder ofte foredrag om temaer innenfor verdipapir- og selskapsrett, blant annet på kursene til Juristenes Utdanningssenter (JUS) og har jevnlig manuduksjoner i selskapsrett for studenter. Han er også sensor for masteroppgaver innen selskapsrett  ved Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring og utdannelse

Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2016–
Advokatfullmektig/fast advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2010–2015
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen, 2009
Praktikant – Advokatfirmaene Selmer og Garmann, Mitchell & Co, 2008–2009

Publikasjoner

Doing Business 2016 – Measuring Regulatory Quality and Efficiency – bidragsyter – The World Bank Group, 2016
Doing Business 2015 – Going Beyond Efficiency – bidragsyter – The World Bank Group, 2015
Masteroppgave – Grensedragningen mellom konsesjonspliktig verdipapirfondsforvaltning og andre utvalgte former for kollektive investeringer, 2009
Senioradvokater

Mari Helen Gulsvik

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.gulsvik@selmer.no
+ 47 414 40 873

» Les mer om Mari Helen

Bård Skeie Hagen

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:b.hagen@selmer.no
+47 995 89 988

» Les mer om Bård

Heidi Holmelin

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.holmelin@selmer.no
+47 926 27 407

» Les mer om Heidi

Daniel Løken Høgtun

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.hogtun@selmer.no
+ 47 924 00 754

» Les mer om Daniel

Karen Anne Rekkedal

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:k.rekkedal@selmer.no
+47 917 75 654

» Les mer om Karen Anne

Martin Bogstrand Sørensen

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.sorensen@selmer.no
+47 986 97 074

» Les mer om Martin

Lars-Petter Weyer-Larsen

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.p.weyer-larsen@selmer.no
+47 938 99 239

» Les mer om Lars-Petter