Søk blant våre ansatte

Andreas Jarbø


Stilling: Senioradvokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:a.jarbo@selmer.no
+47 930 09 007

» Les mer om Andreas

Kompetanse

Andreas Jarbø arbeider med børs- og verdipapirrett, selskapsrett og transaksjoner, og bistår med børsnoteringer, kapitalmarkedstransaksjoner som utstedelse og salg av aksjer og obligasjoner, oppkjøp, aksjonærspørsmål og løpende selskapsrettslig rådgivning.

Andreas har bred erfaring med børsnoterings- og emisjonsprosesser og med restrukturering av selskaper med noterte aksjer eller noterte obligasjonslån, og bistår både utstedere og tilretteleggere i slike prosesser. Han har særlig god kompetanse på noterte utstederes informasjonsplikt, og rådgir både selskaper og aksjeeiere i spørsmål om eierstyring og selskapsledelse.

Andreas har også erfaring med oppkjøp og fusjoner av unoterte selskaper, utarbeidelse av aksjonæravtaler og generell selskapsrettslig rådgivning. Han har bistått i flere emisjoner og fusjoner av finansieringsforetak, særlig innenfor sparebank- og forsikringssektoren.

Andreas holder ofte foredrag om temaer innenfor verdipapir- og selskapsrett, blant annet på kursene til Juristenes Utdanningssenter (JUS) og har jevnlig manuduksjoner i selskapsrett for studenter. Han er også sensor for masteroppgaver innen selskapsrett  ved Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring og utdannelse

Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2016–
Advokatfullmektig/fast advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2010–2015
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen, 2009
Praktikant – Advokatfirmaene Selmer og Garmann, Mitchell & Co, 2008–2009

Publikasjoner

Doing Business 2016 – Measuring Regulatory Quality and Efficiency – bidragsyter – The World Bank Group, 2016
Doing Business 2015 – Going Beyond Efficiency – bidragsyter – The World Bank Group, 2015
Masteroppgave – Grensedragningen mellom konsesjonspliktig verdipapirfondsforvaltning og andre utvalgte former for kollektive investeringer, 2009

He always delivered what he promised, had good recollection and understanding of the law and the different issues we were in.

Chambers 2017

We were impressed by his dedication and stamina during long and complex M&A periods. His detailed insight into various M&A areas has impressed me time and time again.

Chambers 2017

Senioradvokater

Yvonne Ervik

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:y.ervik@selmer.no
+47 900 68 992

» Les mer om Yvonne

Mari Helen Gulsvik

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.gulsvik@selmer.no
+ 47 414 40 873

» Les mer om Mari Helen

Bård Skeie Hagen

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:b.hagen@selmer.no
+47 995 89 988

» Les mer om Bård

Heidi Holmelin

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.holmelin@selmer.no
+47 926 27 407

» Les mer om Heidi

Daniel Løken Høgtun

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.hogtun@selmer.no
+ 47 924 00 754

» Les mer om Daniel

Anja Lange

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.lange@selmer.no
+47 975 72 936

» Les mer om Anja

Martin Lüttichau

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.luttichau@selmer.no
+47 414 02 110

» Les mer om Martin

Karen Anne Rekkedal

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:k.rekkedal@selmer.no
+47 917 75 654

» Les mer om Karen Anne